HOME

GRAPHIC OVERVIEW

 

INDEX ON SURNAMES AND PATRONYMICS

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A

Aardema, John 8.6.1894
Aarts, Antie ±1736
Abes, Dooije 1724
Abrahams, Aaltje ±1789
Abrahams, Feikje ±1674
Adema, Metje 17.3.1839
Adema, Tjerk Lieuwes ±1814
Adema, Trijntje Jarigs v8.2.1733
Advocaat, Sytske Hendriks ±1773
Ages, Age Andries 6.5.1770
Ages, Gerben ±1741
Ages, Trijntje 16.12.1764
Akker, Janke Jelmers ±1775
Akker, Pietje Leenderts van de ±1814
Akkerboom, Taeke ±1825
Alberda, Albert Willems ±1793
Alberda, Cornelia Alberts 17.9.1829
Alberda, Geiske Alberts 1.2.1821
Alberda, Geiske Alberts 28.2.1825
Alberda, Geiske Alberts 19.4.1828
Alberda, Kornelis Alberts 28.2.1825
Alberda, Liesbert Alberts 24.6.1817
Alberda, Lijsbert Jans ±1817
Alberda, Marijke Willems 28.3.1839
Alberda, Pieter Alberts 23.4.1826
Alberda, Willem Alberts 4.4.1815
Alberts, Cornelia 5.3.1903
Alderts, Petronella ±1736
Ales, Hendrik ±1760
Algera, Lieuwe ±1875
Algera, Pieter ±1848
Alkema, Dirk 17.6.1885
Alkema, Harke 21.6.1891
Alkema, Minne Ymes 31.1.1836
Alkema, Willemke 3.6.1869
Allerts, Otte ±1593
Alta, Clara Rebecca ±1823
Alta, Trijntje ±1869
Andela, Folkert 24.5.1844
Andela, Rein Klazes ±1817
Andries, Aarn 14.11.1723
Andries, Aarn 30.9.1725
Andries, Aarn 30.5.1728
Andries, Age ±1733
Andries, Frans 7.7.1720
Andries, Jan ±1750
Andries, Robijn
Andries, Trijntje 21.7.1722
Andrys, Gatze ±1649
Andrys, Idscke ±1653
Andrys, Sjouck 28.6.1655
Andrys, Trijntje ±1651
Anema, Eke 8.7.1877
Anema, Jan 26.12.1853
Anema, Sjoerd ±1843
Anema, Trijntje 12.9.1890
Anes, Sibbeltje ±1784
Annes, Antje 21.2.1781
Annes, Froukje 2.10.1779
Appeldoorn, Jacob Jans ±1778
Appeldoorn, Johanna 15.12.1874
Appeldoorn, Klaasje ±1851
Appeldoorn, Klaaske 3.11.1839
Appeldoorn, Rinke Jacobs 1810
Arbeider, Froukje Jans 29.8.1783
Arbeider, Jan Robijns 1748
Arbeider, Mayke Robijns 29.3.1821
Arbeider, Robijn Jans 6.9.1789
Arbeider, Tettje Jans 16.10.1781
Arbeider, Wytske Jans 5.10.1786
Arends, Aaltje ±1685
Arends, Knierke ±1767
Arjens, Claaske 14.12.1783
Arjens, Maartje ±1759
Arjens, Sippe 18.10.1776
Arjens, Sippe 1.11.1785
Arjens, Sybren 3.1.1775
Arjens, Sybren 4.12.1779
Arnout, Fredericus Jacobus ±1856
Arnout, Gerrit 4.4.1901
Arum, Angnietje Piers van 15.3.1816
Arum, Anna Dirks van 17.3.1804
Arum, Dirk Piers van ±1762
Arum, Elisabeth Piers van 6.12.1823
Arum, Fokje Pieters Steensma van 10.1.1838
Arum, Grietje Dirks Sleeper van 30.12.1832
Arum, Hendrik Willem Reitsma van 17.11.1826
Arum, Jacob Piers van 11.3.1820
Arum, Jan Piers van 25.6.1817
Arum, Pier Jans van ±1794
Arum, Rudolf Petrus Steensma van 28.11.1830
Arum, Ytje Piers van 8.5.1814
Attema, Baukje 2.5.1865
Attema, Douwe 5.10.1884
Attema, Elisabeth 23.8.1900
Attema, Feite 21.2.1854
Attema, Feite Piers ±1794
Attema, Hendricus 13.6.1857
Attema, Hendricus 17.5.1891
Attema, Hinke 13.4.1851
Attema, Jetske 29.4.1882
Attema, Johanna 19.11.1906
Attema, Marijke 22.10.1852
Attema, Pier 9.7.1889
Attema, Pier 27.8.1821
Attema, Uilkje 5.7.1868
Atzes, Douwe 1725
Aukes, Aaltje 29.3.1722
Aukes, Auke ±1683
Aukes, Aukje 16.10.1718
Aukes, Fettje ±1776
Aukes, Johannes 25.6.1724
Aukes, Roel 17.11.1715
Aukes, Roeltje 5.8.1731
Aukes, Sytske ±1697

B
Baanstra, Taetske Ruurds ±1816
Baarda, Dirk 15.9.1897
Baarda, Jeltje 9.3.1892
Baarda, Okke 17.1.1890
Baarda, Rimmert 3.3.1864
Baarda, Sjoerd 2.2.1895
Baarda, Sjoerd 16.8.1901
Baarda, Sjoerd Jouwes 30.10.1842
Baarda, Tietje Harings ±1792
Bader, Cornelia 18.2.1847
Bader, Dirkje 23.8.1851
Bader, Franciscus 7.1.1845
Bader, Hendrikus 13.1.1840
Bader, Johanna 17.2.1838
Bader, Johannes ±1815
Bader, Klaakse 26.2.1842
Bader, Willem 28.8.1849
Bakker, Anne 17.4.1873
Bakker, Arriaantje ±1790
Bakker, Aurelia 5.8.1856
Bakker, Catharina 3.5.1859
Bakker, Dieuwke Ydes ±1804
Bakker, Douwe 3.10.1852
Bakker, Elisabeth 18.4.1867
Bakker, Elisabeth ±1841
Bakker, Elizabeth Iedes ±1806
Bakker, Folkert 20.10.1866
Bakker, Folkert 23.7.1869
Bakker, Folkert Annes ±1803
Bakker, Geertje ±1865
Bakker, Grietje ±1821
Bakker, Grietje Hendriks ±1787
Bakker, Helena 7.10.1859
Bakker, Hendrik 13.3.1871
Bakker, Jacobus Jans ±1817
Bakker, Jan 9.12.1849
Bakker, Jan 14.4.1847
Bakker, Jan 18.3.1853
Bakker, Johannes 4.10.1875
Bakker, Johannes Folkerts 7.4.1830
Bakker, Leentje 12.1.1869
Bakker, Maevis ±1822
Bakker, Marrigje 4.11.1862
Bakker, Nieske 29.7.1865
Bakker, Nieskje Rintjes ±1758
Bakker, Okle 18.6.1851
Bakker, Sjieuwke 7.12.1875
Bakker, Sjoerdje 27.9.1871
Bakker, Sybren 10.8.1856
Bakker, Wilhelmina 26.3.1845
Bakker, Willem 24.3.1870
Balt, Hendrikje ±1857
Bandsma, Andries Hilles 28.12.1820
Bandsma, Hille Harmens 1796
Bandsma, Johannes Hilles 24.12.1827
Bangma, Lieuwe Rintjes 7.1.1757
Bangma, Trijntje Lieuwes 21.1.1790
Barel, Adrianus ±1860
Barel, Cornelia 1887
Baren, Neeltje Haijes van ±1807
Barends, Grietje ±1859
Barf, Hannes ±1858
Barf, Jan ±1885
Barinxma, Maria ±1797
Bartles, Watze 10.10.1807
Bastenhof, Maria 18.10.1904
Bastien, Trientje Sjoerds 12.5.1787
Baukes, Baukje 10.11.1726
Baukes, Bonse 17.7.1735
Baukes, Bonse 17.7.1740
Baukes, Bontje 3.3.1743
Baukes, Cornelis 8.3.1722
Baukes, Cornelis 6.2.1729
Baukes, Cornelis 30.7.1730
Baukes, Foeckel 3.1.1675
Baukes, Gerlske 9.3.1738
Baukes, Goutie 25.12.1667
Baukes, Japke 15.5.1665
Baukes, Pieter 26.10.1672
Baukes, Pieter 21.11.1723
Baukes, Piter 11.7.1673
Baukes, Sytske 3.12.1719
Baukes, Wopke ±1743
Baukes, Wybe 1.3.1733
Baukes, Yttie 18.12.1677
Beek, Adriaantje van ±1835
Beer, Abe Freerks de 25.6.1852
Beer, Yme de 14.6.1884
Beerends, Beerend ±1752
Beerends, Robijn 11.10.1783
Beerns, Jarig ±1702
Beers, Claas Gerlofs ±1823
Beest, Bonne Sikkes van der ±1789
Beest, Dieuwke Bonnes van der 19.12.1819
Beest, Lamkje Bonnes van der 7.6.1823
Beest, Lammert Bonnes van der 11.7.1825
Beest, Sikke Bonnes van der 18.9.1821
Beest, Sikke Bonnes van der 26.3.1816
Beest, Tjitske van der 26.7.1875
Beinema, Christina Willemina 16.1.1902
Beista, Nieske Harmens ±1807
Belksma, Abraham 5.12.1894
Belksma, Bindert 27.3.1900
Belksma, Johannes 29.9.1886
Belksma, Klaas 20.1.1893
Belksma, Klaaske 2.8.1888
Belksma, Meindert 17.3.1859
Belksma, Rinske 19.8.1885
Belksma, Rinske 1.2.1897
Belksma, Willemke 2.8.1888
Belksma, Ynskje 11.12.1890
Bemp, Catharina ±1857
Berg, Beike van den ±1868
Berge, Anna van den ±1893
Bergmans, Sijtske IJmes 9.1.1849
Bergsma, Akke Fransens 8.5.1818
Bergsma, Akke Franses 10.3.1822
Bergsma, Andries Feikes ±1802
Bergsma, Anne Feikes 9.4.1867
Bergsma, Cornelis 27.9.1900
Bergsma, Cornelis 8.5.1902
Bergsma, Dieuwke Feikes 22.1.1855
Bergsma, Dieuwke Franses 22.10.1824
Bergsma, Douwe Feikes ±1798
Bergsma, Feike Fransen ±1750
Bergsma, Feike Franses 11.1.1815
Bergsma, Fokeltje Feikes 5.7.1873
Bergsma, Fokeltje Feikes 17.7.1877
Bergsma, Frans Feikes ±1784
Bergsma, Frans Feikes 23.8.1841
Bergsma, Jieble 21.3.1897
Bergsma, Johannes ±1867
Bergsma, Mary Feikes ±1790
Bergsma, Pier Feikes ±1787
Bergsma, Pierkjen Franses 1.7.1828
Bergsma, Riemke Feikes 30.4.1865
Bergsma, Sint Fransens 1.4.1821
Bergsma, Sjoerd Feikes 3.1.1849
Bergsma, Sjoerd Franses 24.12.1815
Bergsma, Sjoerdtje Feikes 2.6.1846
Bergsma, Sytske Feikes 13.3.1852
Bergsma, Tjitske Feikes 28.3.1840
Bergsma, Trijntje Feikes 27.8.1843
Bergsma, Trijntje Feikes 24.12.1871
Bergsma, Trijntje Hessels ±1809
Bernardus, Yep ±1772
Bieze, Geesje Harmens ±1810
Bijl, Abraham Hayes ±1812
Bijl, Haye Durks ±1785
Bijlsma, Bauke Jans ±1806
Bijlsma, Bernardus Jans ±1794
Bijlsma, Elisabeth 1.2.1897
Bijlsma, Gerrit Jelles 1.3.1823
Bijlsma, Gerrit Sjoerds 26.11.1833
Bijlsma, Herke Bouwes ±1812
Bijlsma, Hiltje Wybes ±1840
Bijlsma, Jakob Jelles 28.10.1825
Bijlsma, Jan Jelles 3.10.1829
Bijlsma, Jan Sjoerds 5.10.1830
Bijlsma, Jantje 15.1.1886
Bijlsma, Jantje Jentjes ±1818
Bijlsma, Jantje Sjoerds 6.2.1823
Bijlsma, Japke Baukes 11.7.1833
Bijlsma, Jelle Gerrits ±1804
Bijlsma, Jetske Bernardus 3.10.1821
Bijlsma, Johannes Sjoerds 21.3.1825
Bijlsma, Klaas Jelles 9.6.1837
Bijlsma, Maaike Jelles 7.9.1831
Bijlsma, Maike Jelles 14.9.1824
Bijlsma, Marten ±1868
Bijlsma, Mink Sjoerds 15.3.1828
Bijlsma, Oepke Bernardus 11.6.1820
Bijlsma, Riemkje Sjoerds 12.3.1819
Bijlsma, Rinske 17.2.1901
Bijlsma, Sjoerd ±1870
Bijlsma, Sjoerd Jans ±1796
Bijlsma, Sytske Sjoerds 3.10.1820
Bijlsma, Trijntje Herkes 24.2.1839
Bijlsma, Wijbrig Feikes ±1798
Bijlsma, Ynske Jelles 29.10.1835
Blanksma, Akke Brands ±1789
Blanksma, Antje ±1837
Blanksma, Hein
Bleeker, Eelkje Entes 19.6.1815
Bleeker, Ente Hendriks ±1769
Bleeker, Evert 29.9.1868
Bleeker, Evert Wybes ±1805
Bleeker, Germen 4.2.1871
Bleeker, Grietje Entes 25.7.1812
Bleeker, Meinte Heerts ±1731
Bleeker, Wybe ±1832
Bleeker, Zwaantje Everts ±1827
Bleker, Antje Dirks ±1802
Blokmaker, Antje 19.5.1830
Blokmaker, Dirk Herres ±1803
Blom, Sytze Wytzes ±1808
Blom, Wemeltje Sytses ±1835
Bock, Aag de 27.2.1817
Bock, Age Haring de 6.1.1894
Bock, Age Harings de 25.10.1834
Bock, Antje de 16.3.1845
Bock, Elisabeth de 21.11.1891
Bock, Geertje de 3.1.1830
Bock, Grietje de 1.7.1887
Bock, Haring Ages de 11.1.1862
Bock, Haring Jacobs de 17.1.1792
Bock, Harmke de 25.4.1889
Bock, Hillegonda de 23.7.1866
Bock, Hillegonda de 14.7.1871
Bock, Jacobus de 8.3.1869
Bock, Jacobus Wilemsen de 10.7.1757
Bock, Jacobus Willem de 2.9.1823
Bock, Jacobus Willem de 31.1.1828
Bock, Jacobus Willemsen de 7.1.1821
Bock, Jantje de 13.6.1819
Bock, Johanna Hendrika de ±1814
Bock, Maria Suzanna de 25.5.1749
Bock, Martha de 18.4.1905
Bock, Michiel Stephanus Tromp de 6.10.1822
Bock, Pieter Stephanus de 23.10.1826
Bock, Stephanus de 1725
Bock, Stephanus de 27.10.1793
Bock, Stephanus Gerardus de
Bock, Stephanus Jacobus de 1790
Bock, Stephanus Stephanus de 23.10.1824
Bock, Taekje de 30.7.1890
Bock, Taekje de 4.7.1863
Bock, Tjitske de 6.1.1901
Bock, Tjitske de 16.3.1845
Bock, Trientje de 15.2.1898
Bock, Trijntje de 29.4.1843
Bock, Trijntje de 21.1.1865
Bock, Trijntje de 6.5.1821
Bock, Trijntje de 8.12.1825
Bock, Wilhelmus Johannes de 23.10.1765
Bock, Willem de 27.11.1895
Bock, Yntze de 26.6.1859
Boer, Anthony de 27.12.1831
Boer, Antje de ±1811
Boer, Antje Gijsberts de ±1809
Boer, Catharina de 3.6.1837
Boer, Douwe de ±1831
Boer, Douwe de 16.11.1834
Boer, Douwtje de 17.5.1878
Boer, Eiskje de 15.5.1872
Boer, Geertje Eeltjes de ±1794
Boer, Grietje Ynzes de 25.9.1828
Boer, Hendrikus de ±1804
Boer, Hillegonda Yntzes de ±1827
Boer, Hinderkjen ±1785
Boer, Jacob de ±1804
Boer, Jan de 3.1.1874
Boer, Krijn den 24.3.1868
Boer, Laurens den 22.6.1897
Boer, Marijke de ±1840
Boer, Martha de 18.11.1870
Boer, Minke Hanzes de 3.6.1861
Boer, Tjitske Aukes de ±1807
Boer, Wietske de 27.1.1885
Boer, Ynze Louwrens de ±1800
Boersma, Aaltje 30.12.1892
Boersma, Gatze Pieters ±1813
Boersma, Klaas Hanzes ±1862
Boersma, Pieter Sjoukes ±1786
Boersma, Pietje ±1852
Bois, Cornelis Hendrik Willem de 19.6.1896
Bois, Cornelis Hendrik Willem de 1.7.1868
Boldewijn, Doetje Jans 16.3.1838
Boldewijn, Elizabeth Jans 3.8.1832
Boldewijn, Jan Martens ±1800
Boldewijn, Martje Jans 23.4.1835
Bolt, Jo
Bonk, Harmanus ±1837
Bonk, Klaasje 3.1.1864
Bonnema, Houkje Jacobs ±1768
Bons, Barnadina 23.4.1881
Bonse, Dummy ±1609
Bonses, Pieter ±1663
Bontekoe, Anna Hendriks ±1798
Booij, Elisabeth 25.5.1895
Boomstra, Aantje Siebes ±1815
Boon, Susanna ±1853
Boonstra, Abraham Gerrijts ±1786
Boonstra, Douwe 24.9.1906
Boonstra, Douwe 5.4.1862
Boonstra, Geertje Abrahams 5.6.1813
Boonstra, Grietje 6.9.1894
Boonstra, Harmke 15.2.1898
Boonstra, Hendrik 29.12.1867
Boonstra, Hielke 31.3.1905
Boonstra, Hylke 17.11.1865
Boonstra, Johanna 25.12.1902
Boonstra, Klaas 29.7.1890
Boonstra, Mina 2.7.1899
Boonstra, Sije 8.3.1864
Boonstra, Sije 29.11.1901
Boonstra, Sije Sybes ±1812
Boonstra, Sjouke 13.12.1888
Boonstra, Sjouke 2.12.1839
Boonstra, Sybe 17.11.1865
Boonstra, Trijntje Gerrijts ±1790
Boonstra, Ynse 29.1.1893
Boonstra, Ynskje 21.2.1896
Bootes, Sytske ±1755
Bootsma, Akke ±1867
Bootsma, Doede ±1876
Bootsma, Maria 9.10.1903
Born, Grietje Jans ±1765
Bos, Age 10.5.1899
Bos, Age 10.11.1947
Bos, Cornelis 28.7.1923
Bos, Cornelis 27.5.1873
Bos, Cornelis 28.8.1905
Bos, Dirk 11.2.1896
Bos, Hendrikje 29.12.1930
Bos, Henriette ±1850
Bos, Maria Henrietta 8.3.1849
Bos, Maria Henriëtte 14.6.1897
Bos, Mieke 11.1.1902
Bos, Pieter 6.10.1866
Bos, Pietje 24.11.1899
Bos, Susanna 3.10.1942
Bosma, Albertina Elisabeth 11.9.1872
Bosma, Cornelia Alles ±1789
Bostien, Sjoerd Jans 1756
Boudewijn, Sjoerdje Jans 16.12.1829
Bouma, Attje Annes ±1841
Bouma, Jan ±1862
Bouma, Pier ±1892
Bouma, Ynske Oepkes ±1800
Bouties, Bauke Gerben v1638
Bouwens, Dirk ±1698
Bouwes, Itje 28.2.1719
Bouwes, Jacob 1654
Bouwes, Jacob 1712/1717
Bouwes, Jarig 22.2.1767
Bouwes, Jetse 14.4.1660
Bouwes, Pijtje 29.8.1769
Bouwes, Rinse 1663
Bouwes, Robijn 1657
Bouwes, Sijbren 31.12.1774
Bouwes, Tettje 10.1725
Bouwes, Ydtie ±1652
Bouwknegt, Evert Jans ±1806
Bouwknegt, Geesien 20.9.1862
Bouwknegt, Geesje 3.7.1875
Bouwknegt, Harmen 21.4.1833
Bouwknegt, Henderika Johanna 26.1.1883
Bouwknegt, Hendrik 22.3.1877
Bouwknegt, Jan 23.4.1880
Bouwknegt, Maria 4.4.1869
Bouwmeester, Grietje ±1875
Brandi, Benjamin Willems 15.5.1821
Brandi, Marten Willems 19.3.1823
Brands, Lieuwe 1706
Brandsma, Saakje Teyes ±1840
Brandy, Barend Willems 12.5.1829
Brandy, Cornelis Willems 1.10.1819
Brandy, Mietje Willems 31.12.1831
Brandy, Rigtje Willems 7.5.1825
Brandy, Sytske Willems 28.5.1827
Brandy, Willem Benjamins ±1793
Breidenbach, Johanna 7.11.1879
Broers, Antje ±1752
Broers, Mintje ±1795
Brok, Trijntje Jacobs ±1793
Brouwer, Bouwe 14.2.1858
Brouwer, Dirk Douwes 24.6.1816
Brouwer, Douwe 6.2.1850
Brouwer, Douwe Rienks ±1787
Brouwer, Elisabeth ±1856
Brouwer, Eliza Wilhelmina Antoinetta 17.6.1859
Brouwer, Foekje 11.8.1845
Brouwer, Geertje 10.3.1843
Brouwer, Gerrit 13.8.1846
Brouwer, Grietje 24.11.1881
Brouwer, Jan Douwes 23.8.1824
Brouwer, Johanna 3.3.1852
Brouwer, Johannes 18.5.1885
Brouwer, Johannes Douwes 24.6.1816
Brouwer, Johannes Douwes 22.10.1820
Brouwer, Leendert Douwes 10.9.1828
Brouwer, Maartie Douwes 2.4.1818
Brouwer, Rinke Douwes 10.7.1814
Brouwer, Siebrand Douwes 24.10.1812
Brouwer, Sijbren Geerts ±1815
Brouwer, Tietje ±1862
Brug, Jan van der 10.5.1839
Brug, Jan van der ±1779
Brug, Metje van der 27.11.1840
Brug, Zytze Jans van der 5.1.1814
Bruijntjes, Johannes 14.2.1892
Bruijntjes, Johannes ±1865
Bruin, Bouwe de 15.8.1865
Bruin, Bouwe Okkes de ±1803
Bruin, Dirk de 9.3.1860
Bruin, Haije de 21.6.1868
Bruin, Jan de 27.3.1871
Bruin, Jitske de 4.11.1862
Bruin, Neeltje de 12.4.1874
Bruin, Okke de 12.2.1830
Bruin, Pieter de ±1862
Bruin, Romkje de ±1893
Bruin, Trijntje de 13.3.1854
Bruin, Trijntje de 5.1.1857
Bruinsma, Afke Jacobs ±1797
Brunia, Grietje Jacobs ±1786
Brunia, Jacob Reinders ±1759
Bruyns, Maria Johanna ±1862
Buitenrust, Grietje Annes ±1792
Bulthuis, Jan 17.3.1894
Bulthuis, Luurt ±1857
Buma, Douwe Tjeerds ±1805
Buma, Ytje Douwes 16.12.1832
Busser, Antoon ±1839
Busser, Geertruida Catharina 26.10.1866
Buurman, Janke Hylkes ±1817
Buurs, Anna ±1867
Buwalda, Gerryt Tietes ±1814
Buwalda, Jeltje 25.6.1880
Buwalda, Tiete Teedes ±1787
Buwes, Doytse
Buwes, Doytse 1.7.1721
Buwes, Jacob ±1585

C
Chalses, Berber ±1635
Claeses, Antie 1702
Claeses, Fijtske 1696
Claeses, Teunis 1698
Clebť, Aaltje Douwes ±1805
Cnossen, Neeltje Aukes ±1820
Compas, Jansje ±1856
Cook, Grace ±1894
Cornelis, Bauke ±1697
Cornelis, Gerlske 22.6.1690
Cornelis, Jan ±1692
Cornelis, Jeltje ±1597
Cornelis, Johanna ±1780
Cornelis, Lijsbeth 1724
Cornelis, Piebe 2.12.1683
Cornelis, Pytrick 27.10.1667
Cousijn, Douwe 23.1.1900
Cousijn, Douwe ±1824
Cousijn, Sjoerd 4.9.1871
Cuperus, Heikje ±1851

D
Daams, Jan ±1722
Dehn, Paul
Deinum, Akke Gerbens 18.10.1817
Deinum, Auke ±1861
Deinum, Fekke Gerbens 7.1.1813
Deinum, Fekke Gerbens 3.1.1814
Deinum, Gerben Fekkes ±1777
Deinum, Hielkjen Gerbens 24.12.1815
Deinum, Pieter Gerbens 30.10.1819
Deinum, Trijntje ±1848
Dekker, Geesje ±1862
Dieken, Engele van 8.9.1899
Dijck, Elisabeth van ±1871
Dijk, Bernardus van 1.9.1906
Dijk, Gerard van ±1883
Dijk, Gerrigje van ±1837
Dijk, Reinder van ±1855
Dijk, Rentje van 21.2.1882
Dijkstra, Aafke Hanzes 9.2.1814
Dijkstra, Albert 24.12.1858
Dijkstra, Andries Gerrits 9.7.1838
Dijkstra, Antje
Dijkstra, Antje 31.8.1853
Dijkstra, Arjen Jans 30.5.1814
Dijkstra, Arjen Sybrens ±1748
Dijkstra, Auke Harmens ±1805
Dijkstra, Baukje Harmens 28.6.1829
Dijkstra, Baukje Harmens ±1802
Dijkstra, Baukje Jans 27.3.1831
Dijkstra, Bouwe 7.2.1875
Dijkstra, Broer Hobbes 13.3.1784
Dijkstra, Dieuwke Harmens 27.5.1840
Dijkstra, Dirk ±1844
Dijkstra, Elisabeth 29.5.1868
Dijkstra, Fetske Douwes ±1816
Dijkstra, Geertje 21.11.1861
Dijkstra, Geiske 24.11.1873
Dijkstra, Gerrit 2.9.1873
Dijkstra, Gerrit ±1848
Dijkstra, Gerrit Hanzes 7.4.1810
Dijkstra, Gettje Aukes 18.1.1831
Dijkstra, Gettje Hanzes 29.8.1822
Dijkstra, Grietje 20.1.1871
Dijkstra, Grietje Aukes v10.9.1846
Dijkstra, Hans Rinses ±1783
Dijkstra, Harmen Aukes 21.6.1840
Dijkstra, Harmen Sjoerds ±1797
Dijkstra, Hendrik Harmens 13.12.1842
Dijkstra, Hendrikje ±1861
Dijkstra, Hendrikje 10.2.1879
Dijkstra, Hobbe Seerps ±1756
Dijkstra, Hobbe Sjoerds 16.7.1813
Dijkstra, Inse Douwes ±1788
Dijkstra, Jacob Gerrits 20.6.1845
Dijkstra, Jacob Gerrits 29.6.1847
Dijkstra, Jan ±1863
Dijkstra, Jan Arjens ±1776
Dijkstra, Jan Gerrits 18.5.1849
Dijkstra, Jan Jans 15.1.1819
Dijkstra, Jan Tjallings 10.2.1831
Dijkstra, Janke Gerrits 31.3.1853
Dijkstra, Jeltje Aukes 25.1.1839
Dijkstra, Jetske Hobbes 30.6.1789
Dijkstra, Jetske Inses 7.9.1818
Dijkstra, Johannes
Dijkstra, Johannes Nannings 3.9.1823
Dijkstra, Klaas Hanzes 30.9.1820
Dijkstra, Lijsbeth Aukes 9.3.1843
Dijkstra, Lijsbeth Aukes 14.1.1834
Dijkstra, Lijsbeth Durks ±1809
Dijkstra, Liskje 16.4.1903
Dijkstra, Maatje ±1852
Dijkstra, Marijke 2.6.1865
Dijkstra, Martje 29.7.1893
Dijkstra, Minke Gerrits 13.5.1875
Dijkstra, Nanning 1.5.1857
Dijkstra, Nanning Scheltes ±1790
Dijkstra, Ourenske Aukes 16.2.1836
Dijkstra, Pieter
Dijkstra, Pieter Harmens 1.9.1836
Dijkstra, Renske Aukes 23.4.1832
Dijkstra, Renze 30.11.1899
Dijkstra, Rinse Gerrits 9.2.1841
Dijkstra, Rinske Hanzes 17.11.1812
Dijkstra, Rintje Ages
Dijkstra, Rinze Hanzes 20.7.1815
Dijkstra, Saskje Harmens 25.1.1834
Dijkstra, Schelte Nannings 6.6.1818
Dijkstra, Siebe Gerrits 6.10.1842
Dijkstra, Siebren Jans 13.4.1821
Dijkstra, Sipke 4.7.1879
Dijkstra, Sjoerdtje Dirks ±1832
Dijkstra, Sybren 19.8.1873
Dijkstra, Sybrigje ±1843
Dijkstra, Thomas Ages ±1796
Dijkstra, Tietje Hanzes 5.6.1824
Dijkstra, Tjalling Nannings 11.4.1828
Dijkstra, Tjerk Harmens 29.9.1831
Dijkstra, Tjerk Harmens 1.3.1845
Dijkstra, Tjitske Alberts ±1779
Dijkstra, Trijntje Jans 20.8.1816
Dijkstra, Trijntje Jans 15.3.1824
Dijkstra, Trijntje Nannings 20.3.1821
Dijkstra, Trijntje Nannings 6.8.1833
Dijkstra, Tymen 10.2.1871
Dijkstra, Wytske Hanzes 27.10.1817
Dijkstra, Ymkje Nannings 3.5.1826
Dijkstra, Ynskje Harmens 27.1.1849
Dirks, Beitske 4.12.1726
Dirks, Beitske 27.11.1728
Dirks, Beitske 2.4.1730
Dirks, Bouwe 3.2.1733
Dirks, Bouwe 8.10.1725
Dirks, Doedtje ±1750
Dirks, Johannes 27.7.1739
Dirks, Luutske ±1749
Dirks, Mayke ±1743
Dirks, Rommert 15.6.1735
Dirks, Simk ±1676
Doekes, Trijntje ±1769
Dokkum, Anna van ±1858
Dokkum, Jacobje van ±1828
Dokkum, Taeke Jans van ±1831
Donia, Catharina 24.2.1903
Donia, Dirk Sjoerds 25.6.1844
Donia, Douwe 13.6.1895
Donia, Douwe 1.2.1898
Donia, Elizabeth 14.6.1901
Donia, Gerlof 2.5.1899
Donia, Gerlof Sjoerds 8.2.1842
Donia, Gerlof Sjoerds ±1787
Donia, Harmen 12.2.1871
Donia, Hiltje Sjoerds 5.3.1843
Donia, Hiltje Sjoerds 23.6.1849
Donia, Johannes Gerardus Marinus 10.4.1905
Donia, Lijsbeth Sjoerds 20.8.1840
Donia, Lisbet Gerlofs 12.6.1814
Donia, Neeltje 17.4.1873
Donia, Sietske 1.3.1893
Donia, Sjoerd Gerlofs 25.4.1868
Donia, Sjoerd Gerlofs 9.2.1813
Dooijes, Grietje 26.10.1756
Doorn, Pieter van ±1833
Doorn, Teunis Eliza van ±1860
Doornbos, Trijntje ±1753
Doringa, Hinke Lammerts ±1807
Douwes, Aafke 16.12.1849
Douwes, Aafke 14.5.1859
Douwes, Albertus 18.3.1855
Douwes, Anna 27.6.1852
Douwes, Antie ±1600
Douwes, Antje 1775
Douwes, Dieuke ±1668
Douwes, Engelina 1757
Douwes, Ferdinand 11.1.1837
Douwes, Ferdinand 25.6.1841
Douwes, Geertje ±1731
Douwes, Gerrit 1720
Douwes, Grietje 3.2.1847
Douwes, Grietje 2.2.1830
Douwes, Grietje ±1776
Douwes, Hylck ±1593
Douwes, Jelle ±1631
Douwes, Johanna 16.9.1880
Douwes, Simon 29.6.1879
Douwes, Simon 8.11.1844
Douwes, Simon Jansen ±1804
Douwes, Trijntje ±1779
Douwes, Trijntje ±1777
Douwes, Trijntje ±1748
Douwes, Ymke 3.4.1829
Doytses, Baauk 3.6.1683
Doytses, Bouwe 13.2.1681
Dreunhuizen, Eke 1.6.1886
Dreunhuizen, Ente 1.2.1843
Dreunhuizen, Gerrit 13.8.1906
Dreunhuizen, Harmen 13.4.1877
Dreunhuizen, Harmen 6.3.1880
Dreunhuizen, Harmen ±1801
Dreunhuizen, Jacob 5.5.1844
Dreunhuizen, Jacobus 9.7.1878
Dreunhuizen, Jan 26.1.1901
Dreunhuizen, Jan 18.10.1841
Dreunhuizen, Jetske 2.7.1903
Dreunhuizen, Tietje 30.7.1882
Dreyer, Hiltje 9.2.1871
Driesen, Geertje Gerrits ±1798
Driesen, Rolena 2.8.1903
Drost, Marijke ±1871
Duba, Wybe ±1874
Dubma, Janke ±1858
Duif, Maartje ±1852
Duijkeren, Jacobus van 19.3.1907
Duivenbode, Cornelis van ±1898
Dummies, Bonse ±1636
Durc, Claas 1717
Dussen, Benedicta van der ±1896
Dussen, Johannes Pieter van der ±1869

E
Edes, Grijtke ±1554
Eijskoot, Hendrik ±1854
Eijskoot, Josephina Johanna Maria 6.2.1893
Ekes, Tjiske 1727
Elerie, Anna 17.1.1903
Elzinga, Baukje 9.4.1896
Elzinga, Douwtje 15.6.1889
Elzinga, Haije Bouwes ±1838
Elzinga, Klaaske 20.9.1865
Elzinga, Rinke 23.7.1858
Elzinga, Ruurd 28.7.1890
Elzinga, Trijntje 15.8.1899
Emst, Heijmen van ±1846
Emst, Hendrikus Johannes van 18.11.1898
Emst, Johannes van 7.5.1873
Engeler, Albertje 16.3.1896
Engeler, Christina 30.4.1897
Engeler, Gerlof 18.2.1894
Engeler, Lodewijk 13.3.1901
Engeler, Neeltje 15.5.1898
Engeler, Sietske 4.7.1892
Engeler, Sytse ±1870
Engeler, Tijs 15.11.1899
Engeler, Tjietske 5.10.1890
Esveld, Anthonia 30.6.1883
Esveld, Gerardus Marinus ±1847
Esveld, Gerrit 24.8.1880
Esveld, Iemkje van ±1879
Esveld, Jantje 23.8.1885
Esveld, Trientje 13.9.1878

F
Faber, Abraham Jochems 22.10.1826
Faber, Akke 11.11.1873
Faber, Andries 19.10.1892
Faber, Anke Wynses 21.1.1814
Faber, Aukje ±1864
Faber, Aukje Douwes ±1821
Faber, Bauke Wopkes 7.1.1770
Faber, Berend Sybes ±1805
Faber, Brandt Douwes 18.10.1818
Faber, Dieuwke Berends ±1832
Faber, Dirk Wopkes 31.12.1855
Faber, Doetje 20.11.1886
Faber, Douwe Jans ±1788
Faber, Eelke Pieters ±1812
Faber, Engeltje ±1839
Faber, Frans 3.5.1861
Faber, Freerkjen Douwes 30.6.1829
Faber, Freerkjen Douwes 5.3.1826
Faber, Geertje Wynses ±1803
Faber, Gerben Wynses ±1810
Faber, Goris Wopkes 26.2.1858
Faber, Harmina 27.8.1889
Faber, Harmke Baukes 7.12.1813
Faber, Hessel 8.3.1885
Faber, Hessel 14.3.1886
Faber, Hessel Wynses 22.11.1816
Faber, Hiltje Wopkes 8.3.1849
Faber, Jan Douwes 25.11.1820
Faber, Japkien Douwes 20.2.1815
Faber, Jentje Wynses ±1808
Faber, Jetske Wynses 8.12.1820
Faber, Jietske 15.12.1858
Faber, Jochem Rientzes ±1799
Faber, Johannes 3.12.1891
Faber, Klaaske 5.10.1843
Faber, Leendert Baukes 20.3.1820
Faber, Lysbet Douwes 23.12.1816
Faber, Maaike 8.3.1885
Faber, Maaike 23.10.1889
Faber, Nellie 20.4.1895
Faber, Pieter 12.12.1863
Faber, Pieter ±1840
Faber, Pieter Wynses ±1798
Faber, Reinskje Douwes 26.5.1823
Faber, Robijn 1894
Faber, Schelte Wynses ±1800
Faber, Sjoerd 11.2.1866
Faber, Tietje Baukes 3.9.1825
Faber, Tijttje Wynses ±1802
Faber, Tjietske Tjeerds ±1806
Faber, Tjitske 17.2.1883
Faber, Tjitske Wynses ±1805
Faber, Trijntje 25.2.1855
Faber, Wopke 10.3.1888
Faber, Wopke 19.10.1888
Faber, Wopke Andries 4.10.1885
Faber, Wopke Yebs 10.4.1820
Faber, Wopke Yeps 3.2.1812
Faber, Wybren 19.9.1887
Faber, Wynse Pieters ±1764
Faber, Wynsen 1.11.1890
Faber, Wynzen 28.11.1856
Faber, Yeb Wopkes 29.4.1850
Faber, Yep Wopkes 1.5.1777
Faber, Ytje Yeps 21.1.1813
Faro, Hendrika Paulus ±1801
Feddes, Jetje ±1769
Feenstra, Aafke 2.8.1890
Feenstra, Auke ±1863
Feenstra, Cornelis 15.3.1844
Feenstra, Cornelis 13.1.1894
Feenstra, Douwe 12.8.1848
Feenstra, Douwe 9.9.1849
Feenstra, Fokke Jans
Feenstra, Gerrit 20.10.1901
Feenstra, Hendrik 18.3.1871
Feenstra, Hendrik Jan ±1821
Feenstra, Herman 27.10.1874
Feenstra, Herman 13.1.1900
Feenstra, Jeltje 29.9.1869
Feenstra, Klasina Jacoba 7.12.1895
Feenstra, Margaretha 25.5.1846
Feenstra, Margaretha 12.12.1851
Feenstra, Sybregje 23.11.1858
Feikes, Hebkjen?? ±1724
Feikes, Piettje ±1749
Feikes, Sjoukjen ±1738
Feitsma, Leentje Johannes ±1797
Fekkes, Anna 4.9.1855
Fekkes, Douwe 21.3.1858
Fekkes, Hendrikje 7.9.1851
Fekkes, Homme Annes ±1824
Fekkes, Jan 28.3.1860
Fekkes, Janke 21.3.1858
Fekkes, Klaas 22.1.1854
Fetzes, Antje ±1757
Flapper, Anne Aukes ±1803
Flapper, Joukje Annes 13.10.1830
Floris, Aafke 28.12.1747
Floris, Dieuwke ±1783
Floris, Jelte ±1737
Floris, Rein 12.4.1744
Fokkens, Sybren Symons ±1790
Fokkens, Tetje Sijbrends 18.9.1817
Folkerts, Klara Jetske ±1815
Form, Aukje Cornelis van der ±1792
Form, Elias van der 4.10.1802
Form, Maayke van der 10.3.1823
Form, Simkje Barteles van der ±1793
Former, Heintje Pieters ±1794
Fortuin, Aaltje 30.1.1891
Fortuin, Abigje Annes 21.12.1839
Fortuin, Anne Alles ±1794
Fortuin, Antje Annes 19.3.1830
Fortuin, Arendiena Wilhelmina 17.4.1884
Fortuin, Arendina Willemina 8.6.1882
Fortuin, Durk Annes 7.3.1825
Fortuin, Fokeltje Annes 14.11.1823
Fortuin, Geertje 14.8.1875
Fortuin, Jacob 11.12.1889
Fortuin, Jeltje Annes 9.3.1827
Fortuin, Klaas ±1842
Fortuin, Trijntje Klazes ±1809
Franckens, Trijntje ±1853
Fransen, Cornelis ±1775
Fransen, Janke ±1739
Fransen, Pietje 1742
Franses, Andries ±1693
Freerks, Baatje
Freerks, Heere ±1750
Freerks, Jettje ±1733
Frölich, Franciscus Andries 20.9.1898
Frölich, Hinke 9.12.1899
Frölich, Willem ±1868

G
Gaaljema, Douwe 2.10.1881
Gaaljema, Elisabeth 8.4.1879
Gaaljema, Houkje Sjoukes 23.11.1831
Gaaljema, Jan Sjoukes 27.6.1841
Gaaljema, Jorke 27.1.1877
Gaaljema, Jouwe 31.12.1883
Gaaljema, Pietje 25.2.1886
Gaaljema, Pietje Sjoukes 11.12.1826
Gaaljema, Riemke Sjoukes 15.7.1834
Gaaljema, Sjouke Jans ±1796
Gaaljema, Tjamke 31.12.1888
Gaaljema, Tjitske 2.12.1874
Gaaljema, Trijntje Sjoukes 11.2.1837
Galema, Jorke Sjoukes 24.10.1828
Galliard, Heintje Jacoba 20.4.1880
Galliard, Joannes Jacobus 11.4.1831
Gatses, Andrys ±1623
Geelof, Adriaantje 2.3.1858
Geelof, Joanna 6.2.1849
Geelof, Johan 27.3.1852
Geelof, Johannes 30.6.1794
Geelof, Philippus ±1753
Geelof, Pieter 28.9.1850
Geerdink, Douwtje 8.4.1882
Geertsma, Hendrik 6.6.1899
Geest, Bonne van der 7.8.1852
Geest, Cornelia van der 21.12.1854
Geest, Dieuwke Bonnes van der 9.1.1831
Geest, Elisabeth Johanna van der 30.6.1879
Geest, Elisabeth Johanna van der 13.10.1884
Geest, Fetje van der 17.5.1862
Geest, Fetje van der 15.1.1866
Geest, Jan van der 6.2.1857
Geest, Klaaske Bonnes van der 24.7.1835
Geest, Maria van der 20.5.1869
Geest, Nolles van der 10.7.1868
Geest, Sikke van der 1.10.1864
Geest, Willem van der 17.12.1871
Geest, Ymkje Bonnes van der 18.9.1827
Geldersma, Eelkje 27.12.1862
Geldersma, Pieter 25.6.1817
Geldersma, Trijntje Willems 5.9.1812
Geldersma, Willem 6.3.1866
Geldersma, Willem Pieter ±1790
Geldersma, Willem Pieters ±1778
Gemser, Rimske ±1898
Gerbens, Aaltje 20.4.1777
Gerbens, Antje v10.5.1769
Gerbens, Antje v12.5.1771
Gerbens, Grietje ±1716
Gerbens, Haaye v15.8.1764
Gerbens, Hette 20.8.1789
Gerbens, Klaas 17.4.1780
Gerbens, Reinder v4.2.1767
Gerbens, Wybrand 2.2.1785
Gerkes, Reinder ±1718
Gerlofs, Sjoerd ±1764
Gerrits, Hitje 19.9.1719
Gerrits, Jelle ±1725
Gerritsen, Anna Elisabeth ±1896
Gerritsen, Hubertus Adrianus ±1869
Gerryts, Hendrik 17.9.1783
Gerryts, Hendrik 23.2.1721
Gerryts, Jacob 31.1.1786
Gerryts, Jacob 29.10.1792
Gerryts, Liskje ±1791
Getsen, Akke van 25.7.1841
Getsen, Ale van 4.1.1838
Getsen, Heere van 4.1.1838
Getsen, Herke van 10.4.1839
Getsen, Pieter van ±1791
Getzen, Bregtje van 12.12.1835
Geuken, Tjitske Jurgens ±1785
Glas, Aaltje 19.4.1899
Glas, Marten ±1844
Glas, Wybe 11.10.1900
Godthelp, Alberdina 10.5.1861
Godthelp, Egbertus 3.6.1853
Godthelp, Elzien 17.6.1859
Godthelp, Grietje 28.6.1855
Godthelp, Lieuwe 4.7.1857
Godthelp, Mettje Johannes ±1796
Godthelp, Robijn 22.6.1838
Godthelp, Sytske 28.3.1840
Godthelp, Wendelina 2.6.1852
Godthelp, Wendelina 8.9.1836
Gonggrijp, Albert Joostes 6.4.1807
Gonggrijp, Albertus 8.5.1898
Gonggrijp, Albertus 20.7.1902
Gonggrijp, Albertus 10.12.1903
Gonggrijp, Andries 22.8.1874
Gonggrijp, Andries ±1819
Gonggrijp, Anna Catharina 28.1.1873
Gonggrijp, Bauke Harmens ±1658
Gonggrijp, Baukje Rynja 26.7.1761
Gonggrijp, Berber Hanses 5.5.1661
Gonggrijp, Berbora 16.9.1837
Gonggrijp, Berbora 7.2.1835
Gonggrijp, Berbora 15.4.1840
Gonggrijp, Berbora 29.4.1830
Gonggrijp, Coenraad Joostes 22.4.1795
Gonggrijp, Coenraad Joostes 18.9.1796
Gonggrijp, Cornelis ±1816
Gonggrijp, Elisabeth 5.12.1905
Gonggrijp, Fredericus 5.10.1836
Gonggrijp, Frederik 25.7.1893
Gonggrijp, Frederikus 24.5.1871
Gonggrijp, Geertje 11.7.1843
Gonggrijp, Hans Harmens 25.9.1666
Gonggrijp, Harmen 7.8.1873
Gonggrijp, Harmen 30.4.1895
Gonggrijp, Harmen Joostes 29.9.1804
Gonggrijp, Harmen Rynia 18.7.1771
Gonggrijp, Harmen Rynia 20.11.1772
Gonggrijp, Harmen Thomas ±1631
Gonggrijp, Hendrik 17.5.1879
Gonggrijp, Hendrik 8.10.1859
Gonggrijp, Hendrik 11.8.1900
Gonggrijp, Hendrik Joostes 19.2.1802
Gonggrijp, Jan ±1846
Gonggrijp, Joost Harmens
Gonggrijp, Joost Rinia 26.7.1768
Gonggrijp, Joost Rinia 14.3.1702
Gonggrijp, Justis 29.5.1833
Gonggrijp, Justus 28.11.1847
Gonggrijp, Maria 3.1.1873
Gonggrijp, Petronella 31.1.1901
Gonggrijp, Petronella Joostes 29.9.1804
Gonggrijp, Rindert 20.8.1875
Gonggrijp, Rinia Harmens 26.9.1662
Gonggrijp, Rinia Joostes v29.1.1817
Gonggrijp, Rinia Joostes 21.8.1735
Gonggrijp, Sietske Joostes 25.6.1799
Gonggrijp, Sipke 1.7.1896
Gonggrijp, Sybren 9.3.1861
Gonggrijp, Sybren 17.6.1862
Gonggrijp, Sydsche 8.7.1844
Gonggrijp, Sytske Rynja 21.1.1770
Gonggrijp, Tetje Joostes 11.11.1725
Gonggrijp, Thomas Harmens ±1660
Gonggrijp, Trijntje 7.2.1835
Gonggrijp, Trijntje 26.10.1813
Gonggrijp, Trijntje 15.4.1832
Gonggrijp, Trijntje 23.3.1896
Gonggrijp, Yde 24.2.1891
Gonggrijp, Yede 14.11.1834
Gonggrijp, Yede Joostes 6.5.1810
Gonggrijp, Ytje 8.9.1899
Gongrijp, Iede 7.4.1828
Goris, Tjitske ±1759
Gorkum, Andries Murks van ±1778
Gorkum, Hyke Andries van 18.9.1813
Gorkum, Jan Andries van 25.10.1809
Gorkum, Jeltje Andries van 23.3.1807
Gorkum, Murk Andries van 30.7.1811
Gorkum, Murk Andries van 25.7.1816
Gorkum, Murk Jetses van ±1751
Gorkum, Pieter Andries van 24.5.1818
Gorkum, Pietje Andries van 10.12.1805
Gorkum, Pietje Andries van 2.2.1823
Gort, Aaltje 10.11.1888
Gort, Hendrik Hendriks ±1861
Gorter, Nick ±1894
Gorter, Trijntje Wigles ±1804
Goslinga, Sijke 26.11.1876
Goslinga, Tjerk ±1849
Goslinga, Trijntje Tjeerds ±1781
Gosses, Akke 1791
Gosses, Hendrick
Gosses, Maaike ±1713
Gothelp, Johann 16.6.1842
Gothelp, Johannes Melcherts 10.12.1769
Gothelp, Klaas Johannes 27.2.1816
Gothelp, Robijn 8.4.1850
Gothelp, Sjouwkje 3.5.1844
Gothelp, Sophia 19.7.1846
Goud, Abraham ±1848
Goud, Jansje Maria 17.3.1898
Goud, Maria Jansje 10.2.1901
Goud, Meinte ±1875
Goverts, Catharina 19.1.1841
Goverts, Hendrika 25.8.1865
Goverts, Holle 19.1.1829
Goverts, Lolle 18.8.1862
Goverts, Lolle ±1802
Goverts, Lolle 5.3.1853
Goverts, Lolle 13.8.1857
Goverts, Lolle 14.11.1859
Goverts, Lolle Sytses ±1814
Goverts, Meinte 19.5.1855
Goverts, Meinte 2.8.1864
Goverts, Sytze 23.4.1861
Graaf, Bartle Watses de ±1780
Graaf, Simon Bartles de 8.9.1810
Graaf, Watse Bartles de 13.1.1809
Graafsma, Baukje Jans ±1820
Grabinski, Berta Augusta 1.8.1898
Grabinski, Valentin ±1871
Greidanus, Jan Taekes 9.7.1821
Greidanus, Taeke Sybes ±1785
Grifthorts, Gertrude 20.10.1888
Grijpma, Siebe 28.2.1890
Grijpma, Willem ±1857
Groen, Andries 1845
Groen, Trijntje 6.9.1886
Groeneveld, Johanna ±1859
Groeneveld, Klaske Jans ±1793
Groenewoud, Etje 9.9.1888
Groenewoud, Jan ±1861
Groes, Melgje de ±1854
Grondsma, Elisabeth ±1861
Groot, Aaltje de 30.4.1870
Groot, Anna de 27.10.1850
Groot, Antje de 25.2.1904
Groot, Catharina de 12.9.1862
Groot, Christoffel de 13.10.1856
Groot, Christoffel de 5.8.1859
Groot, Dirk de 2.9.1848
Groot, Dirk de 6.6.1880
Groot, Dirk de 26.9.1883
Groot, Dirk de 2.2.1870
Groot, Dirk Klazes de ±1812
Groot, Dirk Watzes de ±1799
Groot, Geertje de 2.4.1906
Groot, Harmke de 5.2.1877
Groot, Iefke de ±1895
Groot, Jan de 9.6.1889
Groot, Jan Dirks de 28.11.1833
Groot, Janneke de 20.2.1900
Groot, Jantje de 6.7.1865
Groot, Klaas de 15.7.1837
Groot, Klaas de 25.3.1876
Groot, Klaas de 7.3.1899
Groot, Lijsbeth Sikkes de ±1790
Groot, Marijke de ±1899
Groot, Mieke de 21.2.1902
Groot, Mieke de 19.10.1902
Groot, Rienk de 10.6.1878
Groot, Rienk de 5.3.1882
Groot, Rienk Dirks de 3.2.1824
Groot, Susanna de 19.2.1874
Groot, Susanna de 22.1.1905
Groot, Syke de ±1798
Groot, Theresia de ±1878
Groot, Tiemen de ±1844
Groot, Tjerk de 5.9.1875
Groot, Tjerk de 23.12.1901
Groot, Trijntje Dirks de 5.5.1821
Groot, Watze Dirks de 7.12.1826
Groot, Wiepkje de 10.4.1903
Grouw, Nellie van
Grouw, van
Grouw, Wilma van
Gulik, Eeltje van

H
Haan, Douwtje Gosses de ±1786
Haan, Gerritje de ±1877
Haan, Ibeltje Tjepkes de ±1813
Haan, Sijmentje Ruurds de ±1798
Haarsma, Anna Jeltes 16.9.1863
Haarsma, Frans Jeltes ±4.7.1861
Haarsma, Frans Jeltes ±1803
Haarsma, Grietje ±1867
Haarsma, Grietje ±3.1.1874
Haarsma, Grietje ±23.7.1875
Haarsma, Jelte Franses 7.7.1830
Haarsma, Simentje ±28.5.1870
Haarsma, Simon ±3.1.1874
Haarsma, Sjoukje ±9.9.1880
Haas, Antje Pieters de ±1818
Haayes, Cornelis ±1739
Haijes, Ducke ±1620
Hajes, Gerben ±1732
Hamersma, Jan ±1851
Hamersma, Pietje 2.3.1882
Hanenburg, Taekele Tjebbes ±1798
Hanenburg, Wypkje Taekeles 6.1.1825
Hania, Geertje ±1869
Hanja, Tietje Okles ±1822
Hannes, Rinske ±1754
Hanses, Gerben ±1749
Hanses, Trijntje 20.4.1774
Hanzen, Hendrikje Pieters 13.2.1813
Hanzes, Jetske ±1760
Haquebart, Janke Willems ±1762
Harberts, Harmina ±1816
Haringa, Aaltje 13.7.1879
Haringa, Aaltje 15.2.1878
Haringa, Alida Harings 20.3.1833
Haringa, Alida Harings 15.3.1846
Haringa, Broer 1.7.1874
Haringa, Dieuwke Harings 22.11.1830
Haringa, Douwe Harings 4.11.1828
Haringa, Haring 12.3.1872
Haringa, Haring Harmens ±1815
Haringa, Harmen Harings 30.1.1835
Haringa, Harmen Harings 16.3.1843
Haringa, Hinke Harings 29.6.1849
Haringa, Johannes Jacobus Harings 23.2.1838
Haringa, Ruurd 14.11.1875
Haringa, Ruurd 25.7.1882
Haringa, Sytse Harings 6.3.1841
Harmens, Jetze ±1711
Harmens, Otto ±1580
Harmens, Sjoerd ±1755
Harmens, Tiets ±1582
Harmens, Tryntje ±1655
Harms, Rijkent ±1772
Harryvan, Dirk Hermanus 15.8.1898
Harryvan, Jacobus Franciscus 18.5.1862
Hartkamp, IJsbrand 28.2.1905
Hauw, Jelle van der 13.3.1898
Hauw, Tjerk van der 22.11.1870
Hayes, Yede ±1673
Heeres, Aafke 9.6.1847
Heeres, Anne 4.3.1899
Heeres, Beitske 15.3.1901
Heeres, Fetje ±1748
Heeres, Geertruida 10.2.1850
Heeres, Heere Sjoerd ±1813
Heeres, Hielkje 22.11.1844
Heeres, Hielkje ±1785
Heeres, Johannes 20.6.1842
Heeres, Sjoerd 20.9.1870
Heeres, Sjoerd 9.3.1897
Heerpels, Anna Johans 10.12.1765
Heide, Jantje Luitjes van der 24.9.1807
Heide, Luitje Harms van der ±1780
Heijgemer, Louise Marianne 6.10.1868
Heikens, Evertje ±1821
Helfrich, Catharinus 9.11.1872
Helfrich, Dirk Klazes 25.12.1860
Helfrich, Frans Klazes 15.11.1867
Helfrich, Jan Frederiks ±1805
Helfrich, Jan Klazes 15.10.1865
Helfrich, Katrinus 11.6.1870
Helfrich, Klaas Jans 16.4.1832
Helfrich, Klaaske Klazes 22.10.1863
Helfrich, Marijke 15.11.1876
Helfrich, Meindert 2.11.1879
Helfrich, Tietje 22.1.1875
Helfrich, Trijntje Klazes 11.2.1859
Hellingwerf, Baukje Sikkes ±1821
Hendriks, Akke 6.5.1770
Hendriks, Antie
Hendriks, Eeke 7.2.1773
Hendriks, Gerrit ±1691
Hendriks, Hendrik 1.11.1761
Hendriks, Jacob 22.9.1765
Hendriks, Jelle 17.6.1726
Hendriks, Sjieuwke 17.12.1758
Hendriks, Tjiske ±1733
Herrema, Froukje 23.10.1891
Herrema, Roelof ±1865
Hessels, Antje 4.5.1781
Hessels, Feikje 27.3.1798
Hessels, Hessel 25.10.1770
Hessels, Hessel 31.12.1735
Hessels, Jacob ±1665
Hessels, Jakob 9.4.1724
Hessels, Jan 4.9.1729
Hessels, Johannes 16.6.1726
Hessels, Ynse 7.11.1774
Hessels, Yttie 24.11.1771
Hettema, Dirkje Wietzes ±1833
Hibma, Grietje Pieters ±1839
Hibma, Pieter Franses ±1812
Hibma, Rigtje ±1852
Hiddinga, Rigtje ±1852
Hiddinga, Syds Sybrens ±1825
Hiemstra, Aafke 2.11.1885
Hiemstra, Aaltje Herres ±1801
Hiemstra, Antje Herres ±1799
Hiemstra, Bregtje 19.3.1880
Hiemstra, Heere Jans ±1768
Hiemstra, Herre Willems 14.2.1853
Hiemstra, Hieke Willems 25.2.1842
Hiemstra, Jan Herres ±1795
Hiemstra, Robijn 22.4.1878
Hiemstra, Willem 26.4.1892
Hiemstra, Willem Herres ±1806
Hiemstra, Ybeltje Willems 16.3.1839
Hijlkema, Ybeltje Martens ±1813
Hilverda, Minke ±1867
Hilverda, Sipkje Jacobs ±1796
Hobbes, Bauke 1.10.1793
Hobbes, Lysbet 26.4.1782
Hobbes, Seerp 1719
Hobbes, Sierp 24.8.1786
Hoedemans, Antje ±1874
Hoek, Rinske Wopkes van ±1787
Hoek, Stijntje Jacobs ±1765
Hoekstra, Douwe ±1854
Hoekstra, Durkjen Johannes ±1842
Hoekstra, Jan 1756
Hoekstra, Janke 14.8.1905
Hoekstra, Jeltje Rimmerts 16.3.1841
Hoekstra, Johanna Wilhelmina 11.7.1878
Hoekstra, Kornelis Wiltjes 4.7.1834
Hoekstra, Lijsberth Wiltjes 27.4.1830
Hoekstra, Martje Jans ±1788
Hoekstra, Piebe 14.11.1881
Hoekstra, Pietje Ypes ±1793
Hoekstra, Simon Johannes ±1806
Hoekstra, Trijntje Wiltjes 29.12.1831
Hoekstra, Wiltje Kornelis ±1804
Hoekstra, Yttje Simons 12.6.1833
Hoekveld, Johanna Lodewijks 7.7.1791
Hoekveld, Lodewijk Jans ±1759
Hoffman, Jeltje ±1833
Hofker, Dieuwke Sints 1756
Hofma, Hinke Jans ±1778
Hofma, Maike ±1758
Hofman, Aafke Dirks 15.10.1816
Hofstra, Fedde Riemers ±1760
Hofstra, Marten Feddes 1800
Hoikes, Klaaske ±1717
Hoites, Sybrigje ±1744
Holmer, Jan Albert 8.5.1868
Holmer, Johanna 5.7.1897
Holsteijn, Harm 5.9.1836
Holsteijn, Harm ±1781
Holsteijn, Jantje 8.2.1867
Holsteijn, Pieter 22.2.1870
Holsteijn, Pieter 5.6.1808
Holstein, Hinke ±1846
Holtwijk, Anna Elisabeth ±1865
Hommes, Antje 1.10.1880
Hommes, Hendrik ±1837
Homolen, Hermanus 4.4.1817
Hondema, Aaltje Andries 11.2.1804
Hondema, Aaltje Jans 15.5.1837
Hondema, Andries Jans 30.1.1824
Hondema, Andries Wijbes ±1757
Hondema, Cornelis Jans 17.12.1832
Hondema, Jan Andries ±1798
Hondema, Jan Jans 19.12.1829
Hondema, Jantje Andries 6.3.1807
Hondema, Jantje Jans 7.7.1827
Hondema, Klaas Jans 8.2.1845
Hondema, Rinske Jans 9.8.1822
Hondema, Sipke Jans 19.12.1829
Hondema, Sjoerdtje Jans 5.2.1839
Hondema, Sjouke Jans 26.12.1841
Hondema, Trijntje Jans 15.9.1825
Hondema, Wiebe Jans 16.1.1835
Hoogmolen, Christoffel ±1794
Hoogmolen, Harmanus 12.12.1827
Hoogmolen, Jan 21.2.1838
Hoogmolen, Johannes 21.8.1822
Hoogmolen, Susanna 5.2.1825
Horjus, Aafke 6.6.1855
Horjus, Godert 27.6.1853
Horjus, Hendrik Jans 14.6.1821
Horjus, Jan 4.1.1845
Horjus, Jan 2.2.1850
Horjus, Jan 30.12.1850
Horjus, Jelle ±1830
Horjus, Jen Jelles ±1794
Horjus, Metje 31.8.1846
Horjus, Trientje 3.6.1854
Horjus, Wijke 8.1.1860
Horjus, Wijke 29.4.1864
Horjus, Wyke 25.2.1852
Hornstra, Hendrik ±1848
Hornstra, Jeltje 31.8.1889
Horst, Johannes ter 14.10.1882
Horst, Johannes ter ±1855
Houbein, Geertruida 8.7.1896
Houbein, Germen ±1869
Houbein, Hielke 6.3.1898
Houbein, Jan 27.3.1902
Houbein, Wilhelmina 2.3.1900
Houten, Antje van 14.4.1855
Houten, Meile van ±1828
Houten, Ymkje van ±1868
Houtman, Taetse Doeke 1.4.1898
Huese, Hendrik ±1860
Huese, Rindert 14.6.1887
Huisjemaker, Geert Arends ±1792
Huisman, Hendrik Sibles ±1785
Huisman, Lammert Wouters
Huisman, Sible Hendriks ±1812
Huitema, Ynze
Huizinga, Berendtje ±1827
Huizinga, Eva Catharina ±1836
Hummelman, Alberta 4.6.1865

I
IJsma, Baukje Jans ±1797
IJsma, Jan Siebs ±1770
IJzerman, Hendrika Wilhelmina ±1892

J
Jaarsma, Tetje ±1898
Jacobs, Antie ±1689
Jacobs, Antie ±1696
Jacobs, Antje 8.6.1684
Jacobs, Antje ±1689
Jacobs, Auke ±1695
Jacobs, Bauckje ±1699
Jacobs, Bauk 3.3.1695
Jacobs, Bouwe ±1615
Jacobs, Bouwe 15.11.1685
Jacobs, Dieuwke ±1722
Jacobs, Fonger ±1683
Jacobs, Frouw ±1631
Jacobs, Hessel 2.5.1697
Jacobs, Hesseltje 25.12.1692
Jacobs, Ied 1641/1642
Jacobs, Jacob ±1619
Jacobs, Jacob 9.8.1657
Jacobs, Jancke ±1646
Jacobs, Jancke 1638/1648
Jacobs, Japke ±1663
Jacobs, Johannes 20.11.1701
Jacobs, Johannes 25.11.1703
Jacobs, Lijsbert ±1774
Jacobs, Rients 12.3.1730
Jacobs, Take ±1693
Jacobs, Tet 29.1.1708
Jacobs, Wijbe ±1617
Jacobs, Ynskje ±1779
Jager, Ale 16.4.1866
Jager, Bauke Dirks 21.9.1864
Jager, Bauke Dirks 25.3.1870
Jager, Baukje Dirks 23.2.1866
Jager, Baukje Dirks 13.1.1868
Jager, Dieuwke 1.8.1883
Jager, Dirk 1.10.1835
Jager, Dirk Geerts 1.5.1832
Jager, Geert Dirks 31.1.1861
Jager, Geert Durks ±1805
Jager, Gerrit Dirks 12.11.1873
Jager, Hein 16.6.1867
Jager, Jantje 20.6.1875
Jager, Jentje 5.5.1870
Jager, Jetske 7.8.1880
Jager, Lijsbeth Dirks 30.4.1859
Jager, Maaike 8.10.1877
Jager, Maaike Dirks 12.7.1863
Jager, Pieter de ±1853
Jager, Rensje de 22.8.1880
Jager, Sybe Dirks 14.4.1875
Jager, Trijntje 22.2.1869
Jager, Trijntje 10.2.1872
Jager, Trijntje de 5.7.1886
Jakels, Klaaske ±1768
Jakobs, Tjietske 1745
Jans, Aagtje 13.7.1838
Jans, Akke ±1769
Jans, Anne ±1736
Jans, Froukje ±1712
Jans, Geertje 1726
Jans, Jenne ±1759
Jans, Klaas ±1765
Jans, Meindert ±1740
Jans, Robijn 20.3.1778
Jans, Tietje ±1771
Jans, Willemke v1750
Jans, Zwaantje ±1764
Jansen, Fokke ±1865
Jansen, Janke 28.10.1898
Jansen, Johanna Elisabeth ±1873
Jansen, Maike 25.6.1878
Jansen, Stijntje ±1873
Jansens, Lolkje Ypens ±1852
Jansma, Doetje ±1852
Jarigs, Pieter v21.8.1729
Jaukes, Aukjen ±1753
Jekel, Adriana ±1806
Jelgersma, Willemke ±1888
Jelles, Douwe 24.8.1662
Jelles, Grietje ±1757
Jelles, Haring 10.2.1665
Jelles, Jeanetie 8.4.1660
Jelles, Maaike ±1764
Jelles, Mayke ±1702
Jelles, Meynu 26.9.1658
Jelles, Pijttje ±1756
Jelsma, Akke Jacobs ±1797
Jeltes, Antje 12.1767
Jeltes, Cornelis 1.5.1776
Jeltes, Floris
Jeltes, Floris 1.4.1766
Jeltes, Maike 1.1.1770
Jeltes, Watze 1.1.1773
Jenema, Antje Arjens ±1842
Jentjes, Swaantje ±1753
Jetses, Dirck ±1584
Jetses, Duycke ±1586
Jetses, Grietje ±1696
Jetses, Ied ±1590
Jetses, Jan ±1582
Jetses, Meynert ±1580
Jetses, Robijn ±1722
Jetses, Tiaard ±1588
Jetzes, Hendrik ±1754
Jetzes, Maycke ±1651
Jochums, Jeltje 1751
Joha, Geertrui Elisabet Hermanus 29.3.1819
Joha, Hermanus Out 29.9.1782
Joha, Jantje Hermanus 12.3.1817
Joha, Phillipes ±1753
Joha, Wouter Antonius 17.11.1780
Joha, Zara Regina Hermanus 24.1.1814
Johannes, Dieuwke 8.2.1779
Johannes, Jan ±1779
Johannis, Antie ±1700
Johans, Gatske ±1762
Johanszoon, Johannes Bakker ±1848
Jong, Aafje de ±1863
Jong, Akke Piers de ±1756
Jong, Akke Sybrens de ±1809
Jong, Anne Jacobus de 7.2.1856
Jong, Antje Aukes de ±1801
Jong, Bauke Douwes de ±1765
Jong, Baukje Lolles de ±1832
Jong, Broer Tjittes de ±1814
Jong, Doeke Baukes de ±1792
Jong, Douwe Jans de 29.9.1859
Jong, Eelke de 6.4.1863
Jong, Eelke de 23.8.1887
Jong, Eelke Wybes de 17.9.1831
Jong, Elizabeth Wybes de 7.2.1827
Jong, Feike de 11.9.1866
Jong, Feike de 3.6.1879
Jong, Fetje Gerrits de ±1812
Jong, Frans de 6.5.1883
Jong, Frans de 17.9.1900
Jong, Freerk de 25.4.1889
Jong, Freerkjen de 11.11.1898
Jong, Grietje de 21.2.1901
Jong, Grietje Klazes de 11.1.1816
Jong, Haije Jacobus de 11.8.1841
Jong, Henderika Jacobus de 25.1.1846
Jong, Henderikus de 2.10.1898
Jong, Hendrik Jacobus de 1.12.1849
Jong, Hendrika de ±1816
Jong, Hendrikje Ates de ±1856
Jong, Hiltje Kornelis de ±1783
Jong, Jacobus Hayes de ±1810
Jong, Jan de 29.7.1893
Jong, Jan de 8.3.1887
Jong, Jan Robijns de 27.4.1822
Jong, Janneke Jacobus de 20.9.1857
Jong, Jelle Robijns de 27.2.1828
Jong, Jelle Robijns de 22.12.1829
Jong, Jelle Robijns de 30.9.1833
Jong, Jeltje Gerrits de ±1752
Jong, Jeltje Robijns de 7.8.1826
Jong, Jeltje Robijns de 8.2.1832
Jong, Jeltje Robijns de 22.6.1836
Jong, Jitte de 25.4.1889
Jong, Jochum Hendriks de ±1804
Jong, Johanna Jacobus de 22.9.1839
Jong, Johanna Jochums de 14.9.1831
Jong, Johanna Wybes de 22.8.1828
Jong, Johanna Wybes de 6.1.1842
Jong, Johannes Jacobus de 29.1.1852
Jong, Johannes Wybes de 13.5.1835
Jong, Klaas Ates de ±1787
Jong, Klaas de 22.2.1891
Jong, Klaas de 30.12.1890
Jong, Lieuwkje Wybes de 2.3.1830
Jong, Maaike de 3.12.1873
Jong, Maike Robijns de 30.11.1824
Jong, Meine Wybes Pekema de 6.12.1833
Jong, Meine Wybes Pekema de 30.9.1838
Jong, Metje Jans de 27.4.1772
Jong, Pieter de 1.11.1872
Jong, Riemke de 20.6.1865
Jong, Rinske de ±1858
Jong, Rintje Jacobus de 27.2.1854
Jong, Robijn de 1.5.1864
Jong, Saakje de 19.1.1857
Jong, Sake de 22.9.1867
Jong, Sjoerdtje de 14.8.1869
Jong, Sybergjen de ±1865
Jong, Thomas de 17.11.1898
Jong, Tjerk de 22.6.1896
Jong, Tjitte de 20.3.1841
Jong, Trijntje Ages de ±1816
Jong, Trijntje de 15.10.1903
Jong, Trijntje Holles de ±1806
Jong, Trijntje Jacobs de 15.1.1835
Jong, Trijntje Jacobus de 19.9.1843
Jong, Wybe Lieuwes de ±1800
Jong, Yttje Holles de ±1818
Jongbloed, Aukjen Lamberts ±1794
Jongejans, Maartje 7.8.1863
Jongkind, Nan 6.10.1881
Jongsma, Pietje Hanzes ±1804
Jonker, Aaltje Pieters ±1790
Joosten, Elfrem Johan Floris ±1898
Joosten, Pieter Johannes ±1860
Jorna, Tettie Symons ±1679
Jorritsma, Baukje 11.3.1862
Jorritsma, Eitte Steffens 29.8.1818
Jorritsma, Jetske Folkerts ±1814
Jorritsma, Johantje 16.8.1845
Jorritsma, Klaas 26.8.1849
Jorritsma, Lieuwe 3.5.1857
Jorritsma, Steffen 9.12.1851
Jorritsma, Trijntje 24.7.1859
Jorritsma, Wiebe 22.11.1854
Jorritsma, Wiebe 27.9.1864
Joustra, Hielkje ±1820
Jouwsma, Baukjen 16.10.1889
Jouwsma, Dirkjen 20.2.1864
Jouwsma, Pieter Wybrens 27.9.1862

K
Kaas, Germen 3.11.1900
Kalksma, Grietje Simons 25.11.1834
Kalksma, Symon ±1807
Kalma, Sijtske ±1861
Kammen, Antje van 10.10.1853
Kammen, Arend Djoerd van 18.7.1863
Kammen, Arendina van 15.6.1861
Kammen, Elisabeth van 13.2.1869
Kammen, Foekje van 13.9.1852
Kammen, Froukje van 23.12.1865
Kammen, Janke van 24.12.1892
Kammen, Janna Elisabeth van 22.4.1855
Kammen, Janna Elisabeth van 1.8.1867
Kammen, Klaasje van 27.4.1901
Kammen, Menno Jan van 25.2.1899
Kammen, Rinke van 18.7.1897
Kammen, Roelof van 8.3.1858
Kammen, Roelofke Hendrika van 8.6.1856
Kammen, Roelofke van 23.12.1865
Kammen, Sietse van 8.6.1902
Kammen, Sybrand Arends van ±1825
Kammen, Sybrand van 14.6.1896
Kammen, Sybrandina van 28.11.1893
Kammen, Trijntje van 19.4.1895
Kamminga, Klaaske ±1874
Kamminga, Sytske 31.1.1899
Kamminga, Watse ±1872
Kamstra, Grietje Lolkes ±1801
Kamstra, Lolke 1769
Kaspers, Andele 25.11.1893
Kaspers, Elisabeth 1.5.1897
Kaspers, Geertje 1.9.1898
Kaspers, Geertje 15.6.1901
Kaspers, Gerrit Jan 5.3.1900
Kaspers, Hendrik 9.8.1892
Kaspers, Johanna 16.2.1895
Kaspers, Reintje 8.2.1868
Katoen, Albert 17.9.1858
Katoen, Dirk ±1839
Katoen, Elisabeth 27.9.1864
Katoen, Gerlof Alberts ±1812
Katoen, Jan 13.9.1895
Katoen, Jan 15.1.1861
Katoen, Marijke 15.5.1897
Katoen, Metje 21.10.1874
Katoen, Sjoukje 18.9.1877
Katoen, Trijntje 13.11.1859
Katoen, Trijntje 15.1.1867
Katoen, Wietse 29.1.1863
Katoen, Willem Frederik 29.11.1893
Katoen, Willem Frederik ±1834
Katoen, Willem Frederik 14.11.1869
Katoen, Wytske 5.9.1856
Katstra, Jentje Sytses ±1828
Katstra, Wapke 6.5.1855
Keizer, Klaas ±1859
Keizer, Ynske 25.11.1892
Kelder, Aldegonda ±1795
Kemmen, D ±1895
Kijlstra, Egbert 8.6.1888
Kijlstra, Egbert Gerhardus ±1836
Kijlstra, Gerhardus 22.7.1863
Kijlstra, Grietje 6.10.1889
Kijlstra, Grietje ±1862
Kijlstra, Harm 7.8.1893
Kijlstra, Henderika 1898
Kijlstra, Hendrik 7.2.1900
Kijlstra, Pieter Willem 28.9.1895
Kijlstra, Saakje Harmina 24.9.1891
Kingma, Jan Lieuwes ±1789
Klaases, Berber ±1752
Klaazen, Wybren ±1754
Klases, Durc
Klases, Tjetske ±1746
Klaver, Engeltje Adams ±1801
Klaver, Grietje Willems 6.12.1820
Klaver, Willem Hoppes ±1793
Klazes, Dooitse ±1852
Klazes, Wypkjen ±1749
Klein, Sibilla ±1802
Klein, Sytje ±1868
Kleinhuis, Geeske Binderts ±1794
Kleinvogel, Broer Wopkes ±1801
Kleinvogel, Ruurd 5.9.1844
Kleinvogel, Saakje 6.8.1849
Kleisma, Herke Taekeles 15.3.1833
Kleisma, Pieter Taekeles 7.12.1820
Kleisma, Pietje Taekeles 30.8.1830
Kleisma, Siebren Taekles 10.3.1814
Kleisma, Siebren Teakles 1739
Kleisma, Sybkje Taekeles 17.12.1834
Kleisma, Taekle Siebrens 1787
Klok, Hilligje Jakobs van der 18.1.1798
Klumper, Tjietske Lammerts ±1791
Knol, Antje 29.11.1859
Knol, Hilligje Jacobs 22.8.1851
Knol, Hilligje Jacobs 24.12.1855
Knol, Jacob Klazes 9.7.1825
Knol, Jacobus ±1762
Knol, Klaas Jakobus 21.5.1789
Knol, Roelof Jacobs 3.5.1853
Kokee, Hendrik ±1796
Kokee, Jetske 9.2.1823
Kolthof, Taekje Dirks ±1809
Koning, Johanna 10.10.1889
Kooiker, Dick ±1895
Kooistra, Antje Dirks ±1808
Kooistra, Gialt Doedes ±1763
Kooistra, Saackjen Gialts 1797
Kooistra, Sierk Willems 1767
Kooistra, Sijtske
Kooistra, Tiete Willems 1788
Kooistra, Willem Sierks ±1745
Kool, Albert Dirks 17.4.1842
Kool, Dirk Rommerts ±1811
Kool, Durk 21.10.1890
Kool, Gerrit Dirks v4.9.1843
Kool, Marijke Dirks v13.8.1846
Kool, Rinske 14.4.1884
Koopmans, Trijntje ±1874
Kooreman, Maria Hendrika 17.7.1892
Koppelman, Johannes Jacobus Henricus 22.9.1895
Korte, HenriŽtte Marie Friederike 28.5.1902
Korte, Paulus ±1875
Koster, Aafke 6.4.1875
Koster, Ernst 15.5.1867
Koster, Ernst Jans 1.8.1816
Koster, Gerlof 2.11.1883
Koster, Gerritje Elisabeth 5.12.1873
Koster, Grietje ±1844
Koster, Jan 18.6.1840
Koster, Jan Bernardus ±1789
Koster, Jan Ernst 16.9.1876
Koster, Johanna ±1771
Koster, Klaas 6.6.1871
Koster, Maria Elisabeth 13.7.1885
Koster, Trijntje 10.10.1868
Koster, Willem 28.1.1887
Koster, Ytje ±1850
Kraay, Dirk ±1867
Kraay, Hendrik ±1894
Kram, Derk ±1845
Kram, Tjakomina Egberta 20.7.1872
Kramer, Geertruida ±1876
Kreil, Aldert 28.10.1832
Kreil, Doetje
Kreil, Gerrit 30.7.1827
Kreil, Grietje 19.12.1864
Kreil, Hendrik 29.1.1835
Kreil, Janna 23.12.1825
Kreil, Jetske 5.9.1829
Kreil, Jetske 2.1.1857
Kreil, Pieter 11.11.1873
Kreil, Reinskje 31.5.1831
Kreil, Rinske 25.2.1863
Kreil, Sytse 1.11.1869
Kreil, Zijtze Gerrits ±1798
Kriek, Neeltje 10.11.1884
Krikke, Anna 29.11.1908
Kristel, Anna Susanna ±1863
Kroes, Grietje Gerrits ±1763
Kroese, Anna 4.11.1865
Kroese, Betting 14.10.1869
Kroese, Gerrit 23.10.1871
Kroese, Gerrit 8.8.1873
Kroese, Lolkje 20.10.1898
Kroese, Neeltje 27.9.1864
Kroese, Pieter 9.11.1867
Kroese, Pieter 18.8.1875
Kroese, Roelof ±1837
Kroese, Roelof 9.9.1878
Kroese, Trijntje 3.2.1901
Kroese, Wijke Hendriks ±1798
Kuijf, Jan 27.1.1912
Kuiper, Hendrik 1.5.1897
Kuiper, Hendrik Jans ±1821
Kuiper, Jan 4.7.1864
Kuiper, Jan Klaazes ±1792
Kuiper, Pietje ±1855
Kuiper, Trijntje 11.2.1902
Kuipers, Dirk Louwes ±1799
Kuipers, Janneke ±1853
Kuipers, Jouwkje ±1826
Kuipers, Tettje Douwes ±1785
Kwast, Anna 12.6.1875
Kwast, Doutje 10.4.1837
Kwast, Marten 25.6.1877
Kwast, Siebe 4.4.1879
Kwast, Tjerk ±1847
Kwast, Wikje ±1840

L
Laan, Lutske Sikkes van der ±1771
Laan, Maartje van der 17.7.1905
Laansma, Simon ±1856
Laansma, Tjettje 16.11.1883
Laanstra, Marijke Tjepkes ±1787
Ladenius, Tietje 8.4.1902
Laffra, Cornelis 10.9.1888
Lagendijk, Johanna ±1857
Lammertsma, Hiltje ±1873
Lammertsma, Neeltje Johannes ±1809
Langedijk, Pietje ±1859
Leek, Thomas Hendricus Johannes Christianus van 3.4.1892
Leek, Thomas Hendricus Johannes Christianus van ±1864
Leen, Anne 3.10.1856
Leen, Antje 29.1.1862
Leen, Eeltje 25.12.1859
Leen, Frans 16.2.1853
Leen, Frans 1.2.1866
Leen, Frans Reins ±1797
Leen, Rein Franses 3.6.1824
Leen, Tjitske 23.6.1864
Leensma, Jetske Hendriks ±1801
Leeuw, Hendrika de ±1892
Leeuwen, Aart van 13.7.1886
Leijen, Cornelis ±1821
Leijen, Jochum Pieters ±1794
Leijenaar, Albert 17.10.1864
Leijenaar, Albert Eelkes 4.5.1806
Leijenaar, Dieuwke 27.4.1871
Leijenaar, Dieuwke 19.10.1831
Leijenaar, Eelke 19.4.1830
Leijenaar, Eelke Jans ±1752
Leijenaar, Hans 3.9.1835
Leijenaar, Hans Eelkes 21.10.1798
Leijenaar, Jan 16.6.1833
Leijenaar, Jan 1720
Leijenaar, Jan Eelkes 15.1.1797
Leijenaar, Jantje 3.1.1863
Leijenaar, Maria 14.7.1901
Leijenaar, Martinus 2.2.1841
Leijenaar, Maryke Eelkes 21.7.1801
Leijenaar, Thomas 7.2.1867
Leijenaar, Tjepke 4.3.1839
Leijenaar, Wopke 18.4.1900
Leyenaar, Albert 29.4.1898
Leyenaar, Geertrui Elisabeth 27.2.1848
Leyenaar, Harmanus Johannes 7.6.1855
Leyenaar, Heintje Johannes 27.2.1848
Leyenaar, Hinke Johannes 16.2.1845
Leyenaar, Jan Wopkes 29.12.1879
Leyenaar, Johannes Wopkes 10.8.1817
Leyenaar, Pieter Wopkes 14.10.1878
Leyenaar, Pieter Wopkes 15.8.1821
Leyenaar, Wopke Johannes 14.2.1843
Leyenaar, Wopke Johannes ±1790
Leyenaar, Wopke Pieters 9.3.1849
Lichtendahl, Hendrik
Lichtendahl, Hendrik
Lichtendahl, Jan
Lieshout, Maria ±1870
Lieuwes, Sytske ±1738
Lijn, Willem Anske ±1845
Lijn, Yme ±1872
Linde, Akke van der 27.8.1865
Linden, Evert Gerrits van der 19.3.1809
Lolkes, Dieuwke ±1779
Lolles, Wybe ±1647
Looij, Jacobus ±1877
Looij, Willempje 1.1.1904
Loon, Dirk van 29.7.1896
Loon, Feikje van 9.3.1894
Loon, Feikje van 11.9.1891
Loon, Hans van 14.9.1885
Loon, Jan van 25.4.1890
Loon, Pieter van 3.12.1888
Loon, Sybren van ±1857
Ludtses, Jetske ±1617
Lykeles, Baukje ±1671

M
Magrť, Froukje ±1849
Malsen, Gijsbert van 27.12.1854
Malsen, Gijsbert van 11.4.1785
Malsen, Jan van 26.1.1831
Malsen, Leendert van 29.7.1884
Malsen, Mattheus van 3.9.1772
Malsen, Sophia van 5.5.1856
Maneveld, Albert Hendriks ±1809
Maneveld, Arnoldus 23.5.1864
Maneveld, Arnoldus 24.5.1875
Maneveld, Dieuwke 27.7.1880
Maneveld, Feite 29.4.1863
Maneveld, Hielke 20.3.1868
Maneveld, Jan 26.10.1865
Maneveld, Martje 15.1.1873
Maneveld, Sjoerd ±1836
Maneveld, Taeke 8.8.1870
Maneveld, Tjerk 29.8.1877
Maren, Carel van ±1858
Maren, Klaas van ±1831
Martens, Trijntje ±1841
Mazerius, Tietje ±1852
Medendorp, Albertje 1744
Meer, Aaltje van der 28.3.1836
Meer, Antje van der 19.10.1832
Meer, Dirk Sjoerds van der 1746
Meer, Herke Dirks van der 1784
Meer, Ids Jacobs van der ±1802
Meer, Jacobje van der 22.5.1843
Meer, Jacobus van der 4.11.1846
Meer, Jantje van der ±1852
Meer, Roelof van der 27.4.1840
Meer, Trijntje van der ±1869
Meeter, Catharina Wilhelmina ±1834
Meij, Gertje van der ±1860
Meij, Wiepkje van der ±1852
Meijer, D
Meijer, Froukje ±1870
Meijer, Janna Willemina 26.2.1901
Meijnerts, Sjouck ±1560
Meijnes, Antje 15.10.1702
Meijnes, Dieucke 18.10.1696
Meijnes, Douwe 30.11.1704
Meijnes, Feyck 17.11.1700
Meijnes, Jeltje 21.8.1698
Meinderts, Hendrikje Willems ±1749
Meinsma, K
Melis, Claes ±1643
Mellema, Klaas
Mens, Dieuwke ±1790
Metselaar, Johannes ±1890
Metselaar, Johannes ±1831
Meulen, Andries van der 24.10.1895
Meulen, Attje van der ±1848
Meulen, Bertus van der ±1855
Meulen, Betje van der 20.5.1892
Meulen, Catharina van der 20.2.1883
Meulen, Cornelia van der 14.12.1887
Meulen, Inte van der 22.4.1884
Meulen, Inte van der 12.2.1890
Meulen, Jitske Jacobus van der ±1841
Meulen, Minke van der 25.8.1885
Meulen, Zijke van der ±1828
Meves, Lieuwe ±1779
Meyer, Tietje ±1868
Meynerts, Anne ±1555
Meynerts, Esse ±1609
Meynerts, Jetse ±1607
Miedema, Baukje Rinzes 10.4.1819
Miedema, Pieter 28.10.1901
Miedema, Rinze Jans ±1792
Miedema, Sjoerd 23.8.1880
Mil, Jeanette Antoinette van 26.1.1900
Minnes, Trijentie ±1686
Molen, Antje Meilis van der 28.4.1812
Molen, Heine Klazes van der ±1798
Molen, Janke Heines van der 10.11.1826
Molen, Janneke Heines van der 22.9.1825
Molen, Johannes Heines van der 6.9.1831
Molen, Klaas Heines van der 28.3.1829
Molen, Tetje van der ±1828
Molenaar, Gerritje Foppes ±1819
Molenaar, Grietje Sybrands ±1775
Molenaar, Idske Sietses ±1783
Mooijman, Johanna ±1851
Mooijweer, Asse ±1829
Mosk, Grietje ±1862
Mossel, Aaltje Wiegers ±1805
Mud, Aan Jans ±1760
Mud, Fedde Jans 1.2.1818
Mud, Jan Aans ±1787
Mud, Lammert Jans 30.5.1823
Mud, Rutger Jans 17.8.1833
Mud, Zwaantje Jans 30.10.1820
Mulder, Catharina 30.9.1871
Mulder, Janke Wiltjes ±1796
Mulder, John Y 22.4.1894
Mulder, Luitjen 31.10.1868
Mulder, Yge Rinzes ±1867
Muller, Jacob Theodor Heinrich 20.10.1882
Muntendam, J ±1880
Muts, Aaltje ±1861

N
Nadema, Geertje 11.4.1850
Nak, Cornelia ±1817
Nauta, Aag Harings 1749
Nauta, Anna Margrieta ±1835
Nauta, Eelkje Doedes ±1802
Nauta, Eeltje Watses 11.10.1798
Nauta, Elisabeth Watses 26.11.1801
Nauta, Epeus 1.1.1894
Nauta, Geertje Watses 4.5.1794
Nauta, Geertruida 1.6.1872
Nauta, Haring Lolkes 1717
Nauta, Johanna Watses 29.3.1807
Nauta, Poppe 19.7.1889
Nauta, Poppe 5.11.1876
Nauta, Poppe Watses 23.6.1814
Nauta, SamuŽl 12.4.1875
Nauta, Sikke Watses 2.7.1811
Nauta, Siokje 16.3.1879
Nauta, Sipkje Watses 14.8.1804
Nauta, Watse Eeltjes ±1767
Nauta, Watze ±1845
Neijssel, Klaaske ±1864
Nelemans, Adriaantje Marina ±1864
Nieboer, Hindrikjen Alberts ±1784
Nielsen, Anna 22.12.1865
Nielsen, Anna 20.2.1898
Nielsen, Bouke 1.1900
Nielsen, Bouke 19.9.1902
Nielsen, Catharina Louise 22.6.1905
Nielsen, Christoffel Hendriks 17.8.1825
Nielsen, Doutje 2.1.1892
Nielsen, Engelina 28.4.1893
Nielsen, Fokke Hendriks 25.5.1837
Nielsen, Frans Hendriks ±1785
Nielsen, Geert 6.11.1868
Nielsen, Gerrit 23.12.1895
Nielsen, Haring Johannes 13.12.1811
Nielsen, Hendrik Johannes 1728
Nielsen, Hendrik Johannes ±1798
Nielsen, Jan 17.2.1834
Nielsen, Jan Johannes ±1803
Nielsen, Janneke Johannes 12.8.1837
Nielsen, Johanna 1.9.1838
Nielsen, Johanna Hendriks 21.3.1823
Nielsen, Johanna Johannes 2.2.1836
Nielsen, Johannes 7.4.1826
Nielsen, Johannes 10.4.1828
Nielsen, Johannes Hendriks ±1769
Nielsen, Johannes Hendriks 16.11.1829
Nielsen, Johannes Jans 7.1.1829
Nielsen, Johannes Johannes 12.8.1809
Nielsen, Klaas 2.12.1831
Nielsen, Klaaske 23.9.1841
Nielsen, Klara 18.10.1830
Nielsen, Leentje Hendriks ±1765
Nielsen, Maria Jans 28.10.1831
Nielsen, Pieter Hendriks ±1772
Nielsen, Pieter Johannes ±1807
Nielsen, Rintje 18.3.1864
Nielsen, Rintje Johannes 13.3.1799
Nielsen, Saakje Hendriks 22.5.1828
Nielsen, Saakje Hendriks 19.3.1834
Nielsen, Siebe 17.7.1862
Nielsen, Siebren Johannes 7.8.1815
Nielsen, Tietje Hendriks 17.2.1841
Nielsen, Willem 7.4.1836
Nielsen, Willem 23.9.1894
Nielsen, Ynse 23.3.1873
Nieuwenhuis, Geertje ±1849
Nieuwenhuis, Grietje ±1865
Nieuwenhuis, Trijntje Beerendse ±1798
Nijdam, Pietje 24.11.1876
Nijdam, Sibbele ±1849
Nijenhuis, Jantje Gerardus ±1812
Noordkamp, Marijke Jans ±1816
Nuttes, Dieuwke ±1765

O
Okkes, Aaltje Sjoerds ±1814
Okkinga, Grietje Ottes ±1814
Olivier, Aale Adams 13.2.1829
Olivier, Adam Jans ±1802
Olivier, Sjouwkje 1.8.1853
Onsman, Antje ±1860
Onsman, Inte 5.5.1880
Onsman, Riemke 8.9.1902
Ooms, K
Oosterbaan, Thecla van 28.12.1878
Oosterhof, Johanna Johannis ±1794
Oosterhof, Rinske Johannes ±1788
Oosterhout, Johanna Jans ±1806
Oppedijk, Atje Hilles ±1808
Oppedijk, Durk Hilles ±1774
Oppedijk, Hille Nieses ±1778
Oppedijk, Jantje Hilles 8.2.1821
Oppedijk, Nies Durks 1742
Oppedijk, Nies Hilles 15.3.1823
Oppedijk, Rijmer Hilles ±1781
Oppedijk, Saakje Hilles ±1783
Oppedijk, Tjeerd Hilles ±1806
Oppedijk, Ytje Hilles ±1777
Osinga, Maaike ±1861
Otten, Grace 21.4.1886
Ottes, Piebe ±1620
Oudendag, Hylkje ±1863
Oudendag, Jouke Sipkes ±1836
Oudt, Jan Jansen ±1775
Oudt, Janke Jans van ±1802
Out, Maria ±1726
Outhuis, Helena Johannes ±1817
Outhuyse, Cornelis Jan ±1886
Outhuyse, Johan Christoffel ±1859
OutJoha, Phillipina Hermanus 26.10.1815
Overberg, Rinske ±1802
Overwijk, Thomas Ales ±1830
Ozinga, Sjoukje ±1854

P
Parant, Johanna Siebertus 2.9.1815
Parant, Siebertus Ferdinand ±1788
Pas, Fransina ±1766
Pas, Hendrica Everdina te ±1841
Paulus, Hans ±1742
Pellegrom, Pietronella ±1861
Penninga, Gettje ±1866
Persijn, Bauckjen Ysbrandts 20.1.1731
Persijn, IJsbrandt ±1686
Peschar, Anna Maria 4.10.1876
Peschar, Bregtje 15.12.1881
Peschar, Hendrika Wilhelmina 4.4.1871
Peschar, Hendrika Wilhelmina 21.10.1873
Peschar, Janna Petronella 24.2.1884
Peschar, Juulien Johannes ±1839
Peschar, Louisa 30.9.1872
Peschar, Pieter 7.10.1875
Peschar, Pieter 28.1.1878
Peschar, Ruurdtje 15.12.1881
Peters, Justine ±1875
Piebes, Allert
Piebes, Bauke ±1657
Piebes, Iefke 10.1651
Piebes, Jeltje 17.3.1650
Piebes, Nutter 13.3.1794
Piebes, Otte 2.7.1648
Piebes, Pieter 27.8.1791
Piebes, Sytske ±1660
Piebes, Sytske 31.1.1799
Piekema, Henderika ±1873
Piekenga, Goris Piekes ±1782
Piekenga, Jakob Goris 29.8.1822
Piekenga, Tjietske Goris 25.10.1824
Piekes, Pieke ±1755
Piekinga, Dirk Goris 16.12.1819
Pieters, Aafke ±1794
Pieters, Auke 16.7.1754
Pieters, Bauke 20.12.1711
Pieters, Bonse 13.4.1766
Pieters, Bonse 2.12.1694
Pieters, Cornelis 1.9.1763
Pieters, Dieuwke ±1759
Pieters, Fokele 18.4.1717
Pieters, Gerben 23.5.1697
Pieters, Jan 20.5.1703
Pieters, Johanna Christina 3.5.1839
Pieters, Klaaske 1731
Pieters, Lykele 13.4.1766
Pieters, Martien 8.9.1715
Pieters, Piebe 23.1.1761
Pieters, Roeloff 11.12.1701
Pieters, Sippe 1715
Pieters, Sjoerdtje ±1726
Pieters, Sytst 25.8.1771
Pieters, Tietje ±1759
Pieters, Tjitske ±1777
Pieters, Ymkje 28.6.1702
Pieters, Ymkje 16.9.1768
Pijbes, Jouke 1721
Pijter, Jacob
Pijtters, Antje ±1706
Pinkster, Rinske Jochums ±1843
Pitters, Rinske ±1628
Plantinga, Akke Sieks ±1852
Plantinga, Louisa ±1812
Platje, Antje Oebeles ±1805
Plekker, Aafke 7.11.1863
Plekker, Aafke 28.5.1861
Plekker, Abraham Hendriks 12.5.1709
Plekker, Abraham Hendriks 11.4.1775
Plekker, Abraham Hendriks 22.4.1703
Plekker, Agnietie Hendriks 31.8.1704
Plekker, Antje 15.4.1865
Plekker, Doutien Abrahams 31.7.1740
Plekker, Feike 29.1.1855
Plekker, Feike 30.1.1858
Plekker, Feike 9.9.1862
Plekker, Feike Sibrens ±1800
Plekker, Feikje Abrahams 10.1736
Plekker, Foekje Hendriks 25.12.1777
Plekker, Geertje Jobs ±1808
Plekker, Hendrik Abrahams 23.7.1741
Plekker, Hendrik Abrahams 1747
Plekker, Hendrik Sents ±1670
Plekker, Jeltie Abrahams 19.8.1742
Plekker, Maayke Hendriks 29.9.1772
Plekker, Maleentje Hendriks 23.5.1697
Plekker, Mayke Hendriks 18.10.1773
Plekker, Sen Hendriks 14.4.1700
Plekker, Sibren Feikes 7.6.1827
Plekker, Trijntje 1.11.1859
Plekker, Wytze 19.5.1856
Ploeg, Atje van der ±1858
Ploeg, Douwe van der 2.5.1816
Ploeg, Hijltje van der ±1848
Ploeg, Hinke Sikkes van der ±1800
Ploeg, Jetske Sybrens van der 22.2.1814
Ploeg, Leentje Sybrens van der 30.3.1819
Ploeg, Sybren Thomas van der ±1775
Ploeg, Sybren van der 26.8.1884
Ploegstra, Age 18.12.1849
Ploegstra, Age 27.4.1887
Ploegstra, Anna 20.1.1897
Ploegstra, Barend 18.9.1891
Ploegstra, Hobbe 15.8.1889
Ploegstra, Hobbe Reinders ±1760
Ploegstra, Hobbe Ruurds 3.10.1827
Ploegstra, Ruurd 11.7.1894
Ploegstra, Ruurd Hobbes 31.1.1800
Poepjes, Antje ±1863
Polstein, Maria ±1789
Popkes, Tjitske 27.1.1783
Popkes, Tjitske 23.5.1785
Posset, Dirkje 20.12.1886
Posset, Pier Theodorus ±1843
Post, Hendrik ±1778
Post, Klaas Klazes ±1789
Post, Sjerpje Sjerps ±1793
Post, Tjitske Klazes ±1816
Post, Trijntje Jans ±1789
Post, Ytje Ouwrens ±1811
Posthuma, Ate 27.5.1895
Posthuma, Bartele 2.3.1892
Posthuma, Dieuwke ±1879
Posthuma, Foekje 10.10.1869
Posthuma, Gerritje Anthonij ±1783
Posthuma, Jelle 12.10.1864
Posthuma, Simon ±1842
Posthuma, Trijntje ±1829
Posthumus, Dieuwke 16.3.1827
Posthumus, Godert ±1800
Posthumus, Hein Ypkes ±1814
Posthumus, Hendrik Sierks 27.6.1834
Posthumus, Sierk Sierks ±1788
Posthumus, Sierk Sierks 27.6.1834
Posthumus, Trijntje 8.5.1841
Postma, Eeke Jans ±1808
Postma, Hiltje ±1863
Postma, Jan Hessels ±1822
Postma, Johannes ±1866
Postma, Klaaske 7.4.1839
Postma, Marijke ±1858
Postma, Romkje Ages ±1810
Postma, Sytske 19.5.1847
Postma, Tjamke Jans ±1804
Postma, Willem 20.4.1898
Pot, Christina van der ±1855
Potjewijd, Alfriena Hillechiena ±1888
Potjewijd, Boelo ±1861
Potjewijd, Liefke 17.10.1882
Prins, Arian 19.7.1859
Prins, Dirk ±1884
Prins, Trientje 30.8.1902
Prins, Wessel 4.4.1904
Prins, Willem ±1888
Prozee, Jetske Roelofs ±1805
Pruis, Marijke 30.5.1862
Pruis, Willem 11.2.1828
Pyters, Klaaske ±1773
Pytters, Antie ±1624
Pytters, Jakob 12.11.1699

R
Radema, Age Rommerts 25.2.1792
Radema, Bouwe Rommerts 23.5.1795
Radema, Bregtje Bouwes 14.3.1825
Radema, Dirk Bouwes 18.2.1841
Radema, Douwtje Bouwes 26.11.1835
Radema, Douwtje Bouwes 5.1.1838
Radema, Elisabeth Bouwes 2.12.1828
Radema, Hans Bouwes 6.10.1830
Radema, Rommert Bouwens 7.8.1763
Radema, Rommert Bouwes 5.8.1823
Radema, Sjouke Rommerts 26.3.1802
Radema, Sjouwke Douwes 20.8.1833
Radema, Sjouwkje Douwes 26.11.1835
Radema, Trijntje Ages 4.2.1829
Radema, Trijntje Bouwes 10.12.1826
Radema, Trijntje Rommerts 14.6.1789
Radsma, J
Radsma, Klaaske ±1775
Reehoorn, Cornelia 15.10.1898
Reehoorn, Gerben 26.11.1889
Reehoorn, Gerbrigje 12.6.1895
Reehoorn, Grietje 4.5.1892
Reehoorn, Jentje 16.2.1891
Reehoorn, Johannes Petrus 15.3.1861
Reehoorn, Oeds 4.4.1888
Reehoorn, Wietze 31.3.1894
Reekma, Elisabeth Joukes ±1748
Reidsma, Aukje 28.2.1878
Reidsma, Douwe 20.8.1874
Reidsma, Johanna 4.1.1875
Reidsma, Maria 18.1.1877
Reidsma, Metje 12.10.1882
Reidsma, Rinske 9.2.1880
Reidsma, Yeme ±1847
Reidsma, Yme 28.4.1881
Reimin, Tjitsche Johannes ±1824
Reinalda, Anna 19.6.1855
Reinalda, Hendrik 15.4.1861
Reinalda, Jan 9.4.1853
Reinalda, Maria 15.11.1863
Reinalda, Marius 6.10.1823
Reinalda, Siebren 9.5.1859
Reinders, Goosen Jan Nicolaas 17.4.1902
Reinders, Theunis ±1750
Reinders, Tjeerdtje ±1737
Reinhart, Aukje 22.9.1842
Reinhart, Aukje 14.12.1845
Reinhart, Chatarina Hendricus 21.2.1819
Reinhart, Cornelia 19.8.1851
Reinhart, Cornelis Hendricus 14.10.1821
Reinhart, Eeke 8.1.1857
Reinhart, Fedde 20.9.1844
Reinhart, Fedde 26.10.1855
Reinhart, Hendricus ±1793
Reinhart, Hendrikus 26.6.1838
Reinhart, Hendrikus 27.2.1849
Reinhart, Jacobus Hendricus 27.3.1817
Reinhart, Jantje 21.10.1839
Reinhart, Johannes Hendricus 3.11.1825
Reinhart, Ymkje 11.12.1880
Reins, Bartje 17.5.1778
Reins, Jetse
Reins, Maayke 10.3.1772
Reins, Maike 15.1.1713
Reins, Ritske 14.10.1714
Reins, Romke
Reins, Sybrigtie 29.7.1718
Reins, Vroukien
Reins, Wybe
Reins, Wybe 12.4.1787
Reins, Wybe 20.2.1789
Reinsma, Ymkje ±1841
Reitsma, Peter A 21.4.1893
Reitsma, Pietje 31.1.1866
Reitsma, Tiete Douwes ±1836
Reitsma, Willem ±1799
Reppel, Marijke Ferderiks ±1788
Reuchmans, Jeltje Johannes ±1819
Reus, Feikje Everts de ±1804
Rewerda, Lieuwe Douwes ±1782
Ridder, Cornelia de ±1871
Riem, Age 23.5.1839
Riem, Angenietje 15.2.1880
Riem, Angnietje 4.2.1869
Riem, Anna 12.4.1873
Riem, Christiaan 17.2.1833
Riem, Christiaan ±1815
Riem, Christiaan 29.8.1891
Riem, Cornelia 6.1.1869
Riem, Cornelia 29.5.1864
Riem, Fettje 27.1.1871
Riem, Gerrit 15.1.1843
Riem, Gerrit 16.5.1854
Riem, Hendrik 2.6.1839
Riem, Hendrikje 1.7.1859
Riem, Hendrikje 3.7.1852
Riem, Hendrikus 24.4.1870
Riem, Jacob 10.3.1852
Riem, Jacob 27.2.1842
Riem, Jacob 1.6.1846
Riem, Jan 8.2.1846
Riem, Jantje 17.9.1871
Riem, Jetske 31.5.1879
Riem, Johanna 20.3.1844
Riem, Johannes 23.2.1851
Riem, Marijke 6.4.1838
Riem, Meindert 21.9.1875
Riem, Pier 23.3.1841
Riem, Pieter 1.4.1867
Riem, Pieter 30.11.1862
Riem, Pieter 30.7.1876
Riem, Pieter Christiaan ±1806
Riem, Pieter Hendriks ±1815
Riem, Pietje 17.10.1869
Riem, Pietje 8.10.1885
Riem, Pietje 9.12.1883
Riem, Richtje 31.10.1843
Riem, Rigtje 25.10.1874
Riem, Romke 13.1.1880
Riem, Sietske 9.11.1896
Riem, Sipkje 17.9.1849
Riem, Sipkje 30.8.1848
Riem, Sjouke 19.9.1882
Riem, Sjoukje 2.2.1878
Riem, Trijntje 3.12.1855
Riem, Trijntje 3.2.1858
Riem, Wybe 30.1.1856
Riemersma, Douwe ±1868
Riemersma, Richtje 5.1.1894
Rienstra, Aaltje 20.6.1866
Rienstra, Antje 3.9.1877
Rienstra, Gerrit ±1841
Rienstra, Jan Sytzes ±1810
Rienstra, Janke 29.3.1872
Rienstra, Willem Jans 1.11.1837
Rientses, Hylkjen 19.2.1699
Rieuwerts, Jacob Johannes 19.1.1900
Rijdder, Grietie Willems de 1717/1724
Rijkens, Douwe 29.9.1799
Rijkens, Grietje 21.11.1832
Rijpma, Akke 2.1.1832
Rijpma, Eelze Ynzes ±1805
Rijs, Wilhelmina Titia van ±1873
Rinia, Willemke Abrahams ±1803
Rinkema, Ymkje Feddes ±1812
Rinkink, Hiltje Jans ±1764
Rinses, Aafke ±1792
Rinsma, Ybeltje Hendriks 7.12.1798
Rintjes, Age ±1769
Ris, Maria ±1858
Risselada, Herre Sjerps ±1807
Risselada, Otte 23.8.1847
Robijns, Andries ±1695
Robijns, Andries 1774/1786
Robijns, Antje 10.10.1756
Robijns, Antje 1774/1786
Robijns, Bauck 6.5.1688
Robijns, Bauck ±1618
Robijns, Bouwe 12.11.1686
Robijns, Jetse 1747
Robijns, Jetske 21.1.1694
Robijns, Rigtje 1774/1786
Robijns, Rinske 18.11.1683
Robijns, Rinske 5.4.1685
Robijns, Sytske n1683
Robijns, Tietje 2.5.1751
Roelofs, Sytske ±1689
Roer, Wilhelmina Susanna Hendrika van der ±1863
Roi, Djieuwke La 21.5.1861
Rommerts, Pijtje ±1702
Roos, Klaas ±1874
Roskam, Hermanus 29.1.1896
Rossing, Jo van ±1886
Rozema, Stientje 19.4.1896
Ruierds, Antie 2.2.1689
Ruim, Dirk Rinses ±1809
Ruim, Japke Dirks 27.10.1836
Rutgers, Lambert ±1767
Ruurds, Haije ±1712
Rynkema, Douwe Feddes ±1804
Rynkema, Trijntje 4.8.1831

S
Sakes, Froukje ±1781
Sakes, Jeltie ±1677
Saskers, Sybrichje ±1659
Schaaf, Tjitske Minkes van der ±1793
Schaafsma, Andries 17.8.1842
Schaafsma, Andries Gerbens ±1791
Schaafsma, Sietske 28.10.1901
Schaafsma, Sijbren 2.8.1873
Schaafsma, Sjoerd Andries ±1818
Schafer, Margarete Elisabeth 20.5.1895
Scheepstra, Anna 23.2.1903
Scheepstra, Egbert ±1851
Scheepstra, Melle 2.1878
Scheer, Aaltje Hanzes ±1788
Scheer, Akke Hanses ±1785
Scheer, Hans Johannes ±1758
Scheer, Jentje Hanzes ±1804
Scheer, Johannes Hanzes ±1791
Scheer, Johantje Hanses ±1799
Scheer, Sjoerdtje ±1797
Scheer, Willemke Hanzes ±1793
Scheffer, Anna 23.10.1870
Scheffer, Antoon 30.3.1874
Scheffer, Christina 30.8.1876
Scheffer, Douwe 2.7.1875
Scheffer, Jacob 18.2.1828
Scheffer, Jacob 18.11.1867
Scheffer, Jacob Lodewijk ±1776
Scheffer, Jan 12.3.1830
Scheffer, Jan 1.1.1836
Scheffer, Jan 23.7.1837
Scheffer, Jan 3.7.1900
Scheffer, Jan ±1836
Scheffer, Lodewijk 11.1.1903
Scheffer, Lodewijk 12.4.1863
Scheffer, Lodewijk Jacobs 1808
Scheffer, Pieter 30.11.1901
Scheffer, Pieter 1.10.1905
Scheffer, Pietje 17.4.1899
Scheffer, Rinske 1.1.1836
Scheffer, Rinske 31.1.1840
Scheffer, Siebe 7.6.1872
Scheffer, Sybe 23.6.1864
Scheffer, Tjietse 21.11.1832
Scheffer, Tjietske 5.9.1843
Scheffer, Wikje 29.3.1898
Scheffer, Ynze 1.3.1866
Scheltes, Itske ±1778
Schenkius, Nicolaas Pieters ±1762
Schenkius, Pieter ±1793
Scheuning, Hemke ±1776
Schilstra, Douwe Jans ±1756
Schilstra, Reintje Douwes
Schilstra, Tjietske Douwes ±1788
Schilt, Nellie ±1899
Schimmelpenning, Hendrik Pieters ±1790
Schimmelpenning, Janneke 23.2.1819
Schimmelpenning, Janneke 5.6.1824
Schimmelpenning, Johannes 6.4.1821
Schimmelpenning, Petronella 8.7.1817
Schippers, Christina Wilhelmina 23.9.1862
Schippers, Ymkje 9.7.1863
Schlebaum, Jacobus ±1874
Schlebaum, Mathilda 15.2.1901
Schoonbergen, Jaaij Jans ±1810
Schoonbergen, Neeltje Jans ±1811
Schoonhoven, Grietje ±1808
Schuil, Jacobus 10.11.1881
Schuil, Sybren ±1854
Schuitemaker, Syke ±1841
Schukking, Berend Jelles ±1753
Schukking, Gerrit 1793
Schuurmans, Christiaan Simons ±1799
Schuurmans, Sipkje 14.8.1826
Seerps, Duycke ±1550
Seijst, Aukje van 19.3.1891
Seijst, Boukje van 4.1.1898
Seijst, Dirk van 10.1.1864
Seijst, Dirk van ±1860
Seijst, Dirk van 19.11.1900
Seijst, Doede van 5.1.1895
Seijst, Faas van 23.1.1890
Seijst, Fettje van 11.12.1896
Seijst, Gerrit van 5.2.1898
Seijst, Gerrit van ±1837
Seijst, Gerrit van 29.8.1892
Seijst, Johannes van 10.9.1873
Seijst, Johannes van 10.4.1899
Seijst, Klaasje van 18.2.1906
Seijst, Leentje van 17.1.1871
Seijst, Tjerk van 17.4.1901
Seijst, Ymkje van 29.11.1887
Seijst, Ymkje van 29.2.1904
Setten, Gerritje van ±1878
Severein, Aafke 11.10.1899
Severein, Anna 10.5.1905
Severein, Harmen 4.5.1903
Severein, Harmen ±1854
Severein, Jacob ±1879
Severein, Jantje Magnus ±1819
Severein, Sjoukje 25.1.1906
Severein, Tjerk 13.10.1881
Severein, Tjerk ±1872
Sibrandi, Jan 2.2.1838
Sibrandi, Mattje 1.5.1836
Sibrandi, Rinse 14.12.1842
Sibrandi, Sybren 8.1.1840
Sierks, Johannes ±1735
Sierks, Sicke
Siesling, Hielkje ±1862
Sietzema, Ymkjen ±1866
Sijbes, Rinske ±1746
Sijbesma, Albert ±1854
Sijbesma, Auke Dirk 20.5.1881
Sijbrens, Gerrit ±1782
Sijnen, Dina Barendze ±1777
Sijtveld, L van
Simons, Marijke ±1766
Simons, Neeltje ±1784
Sinnema, Doetje 8.2.1842
Sinnema, Folkert 21.6.1846
Sinnema, Gesina Geertruida 21.12.1839
Sinnema, Johanna Henderika 23.10.1837
Sinnema, Johannes 7.5.1844
Sinnema, Joseph Wilhelm ±1810
Sinnema, Joseph Wilhelm 3.1.1850
Sinnema, Petrus 3.1.1850
Sioerds, Doytse ±1647
Sipkes, Rinse ±1756
Sipkes, Trijntje ±1769
Sippens, Jantje 17.7.1875
Sippens, Thomas Jacobs ±1848
Sippes, Antje ±1748
Sippes, Willem 1743
Sjoerds, Jiepke ±1782
Sjoerds, Sibbeltje ±1791
Sjoerdsma, Jan Willem 24.4.1879
Sjoerdsma, Sietske 29.11.1903
Sleeper, Dirk ±1805
Sleeper, Grietje Siebrens ±1766
Sleeper, Meindertje Jans ±1770
Sleeper, Sybren Sipkes ±1801
Sleeper, Willemke Sybrens 17.11.1828
Slooten, Abe van ±1798
Slooten, Grietje van 3.6.1875
Slooten, Maria Abes van ±1825
Slooten, Pieter van ±1848
Sloten, Pijtie Jans van ±1688
Sluijter, Elisabeth Maria 25.12.1871
Sluis, Albert van der 30.1.1845
Sluis, Albert van der 31.5.1901
Sluis, Douwe van der 9.3.1874
Sluis, Geert van der 22.4.1876
Sluis, Greetje Sipkes van der ±1807
Sluis, Heintje van der 25.12.1903
Sluis, Jacob van der 30.6.1881
Sluis, Jeltje van der 20.3.1890
Sluis, Okke van der 16.5.1872
Sluis, Sjuttje van der 16.12.1877
Sluis, Sjuttje van der 28.10.1884
Sluis, Trijntje van der ±1831
Sluis, Willemke van der 21.3.1887
Smids, Grietje ±1858
Smidstra, Eeltje Tjerks 4.7.1865
Smidstra, Johannes 27.2.1906
Smidstra, Minne 16.5.1902
Smidstra, Tjerk 10.11.1894
Smidstra, Tjerk Eeltjes ±1838
Smidstra, Tjitske 14.5.1893
Smit, Akke Ymkes ±1802
Smit, Aldert Coenraads 6.12.1764
Smit, Berbera Coenraads 30.10.1770
Smit, Coenraad ±1730
Smit, Hitje Jans ±1770
Smit, Isaac Coenraads 24.5.1767
Smit, Thomas Coenraads 14.10.1762
Smits, Bouwe 28.2.1861
Smits, Jacob 5.2.1889
Smits, Jacob Willems 26.12.1820
Smits, Johanna Frederika ±1859
Smits, Sjoukje 1.1.1893
Smits, Trijntje ±1862
Smits, Willem Franzes ±1793
Smouter, Jan ±1858
Smouter, Teunis 15.9.1885
Snijder, Dieuwke Philips ±1822
Snijder, Dirk ±1855
Snijder, Johannes 18.4.1885
Snitker, Cornelis ±1833
Snitker, Cornelis 20.10.1880
Snitker, Dirk 10.3.1905
Snoekstra, Pietje 13.4.1858
Soelen, Johanna Hendrika van ±1724
Sparrius, Douwe 17.1.1883
Sparrius, Klaas Douwes ±1849
Spier, Willem ±1772
Spier, Willemina 24.3.1799
Spijkstra, Jan Rinzes ±1849
Spijkstra, Jantje 1.6.1875
Sponsen, C van
Spronsen, H W
Staal, Alida Maria 3.2.1881
Steenhuis, Geertruida ±1846
Steensma, Andries 31.7.1889
Steensma, Anne Wybes 2.6.1748
Steensma, Dirk 18.12.1891
Steensma, Feikje Jacobs ±1808
Steensma, Henderina Jacobs ±1805
Steensma, Jacob Rientzes ±1767
Steensma, Jelle 4.4.1885
Steensma, Jelle Piers ±1827
Steensma, Jitske 9.4.1887
Steensma, Petrus ±1803
Steensma, Pier 9.5.1854
Steensma, Rients Jacobs ±1801
Steensma, Taede 17.7.1894
Steensma, Wybe Annes ±1711
Steenveld, Antonette Geerts ±1820
Steffens, Engeltje 16.4.1814
Steinfort, Maaike 21.1.1836
Steinfort, Pieter Baukes ±1809
Stel, Geertje van der ±1803
Stellingwerf, Sytske Teunis ±1809
Sterken, G
Stinstra, Joost Rinia
Stinstra, Roelofke Joostes
Stoer, Douwe Jans ±1782
Stoer, Jantje Douwes ±1809
Stoer, Simentje Douwes ±1811
Stoffels, Jan v1746
Stok, Andrieske Klazes ±1822
Stok, Hinke van der ±1793
Stoker, Jacob 6.10.1871
Stoker, Kornelia Simons 16.1.1830
Stoker, Ymkje 7.3.1877
Stooker, Aaltje Rients ±1789
Stooker, Adolf Rienks ±1796
Stooker, Janke 17.1.1858
Stooker, Janke Rients ±1802
Stooker, Lodewijk 4.2.1866
Stooker, Marijke Rienks ±1800
Stooker, Pieter Rienks ±1790
Stooker, Rienk Pieters ±1762
Stooker, Rients Pieters 6.11.1832
Strandstra, Mijntje Reins ±1767
Strikwerda, Anne 10.7.1864
Strikwerda, Attje 1.7.1896
Strikwerda, Fetje 19.6.1894
Strikwerda, Marten 13.2.1900
Strikwerda, Marten Annes ±1837
Swart, Antje Jans ±1791
Swart, Doetje ±1831
Swerms, Andries Hermannus 16.5.1856
Swerms, Andries Hermannus 15.11.1890
Swerms, Andries Hermannus ±1829
Swerms, Hendrik Meinte 16.3.1892
Sybes, Broer ±1720
Sybrandi, Alle Klazes 1770
Sybrandi, Klaas 1738
Sybrandi, Klaas Allerts 7.6.1811
Sybrandi, Sara Albertina 23.6.1821
Sybrandi, Sybren Alles 28.5.1824
Sybrandy, Maaike Alles 7.7.1815
Sydses, Taeke ±1732
Symons, Baukjen ±1764
Sytses, Gerlske ±1620

T
Taekema, Antje 10.11.1873
Taekema, Antje 19.11.1874
Taekema, Antje Krijns ±1804
Taekema, Elisabeth 17.5.1870
Taekema, Gerritje 6.4.1879
Taekema, Grietje 2.4.1901
Taekema, Harke 11.10.1840
Taekema, Harke 17.4.1882
Taekema, Rinse 9.12.1887
Taekema, Ruurdtje 14.5.1871
Taekema, Sijke 4.12.1903
Taekema, Taeke 14.2.1877
Taekema, Taeke Harkes ±1813
Taekema, Wiebe 28.12.1880
Taekema, Yfkje 17.7.1872
Taekes, Doetje ±1759
Takes, Aat ±1655
Takes, Ale ±1764
Tamminga, Dirk 11.4.1891
Tamminga, Jacob ±1845
Tap, Johannes Hendrik 14.4.1901
Terpstra, Tryntje Sjieuwkes ±1804
Teuben, Etje 22.8.1898
Teunis, Claas ±1672
Teunis, Franskje ±1724
Thijsses, Anna ±1560
Tiaards, Baucke ±1560
Tiaards, Hessel ±1554
Tiaards, Jetse ±1550
Tiaards, Jetse ±1615
Tiaards, Minne ±1556
Tiaards, Rienne ±1558
Tiaardts, Allard ±1552
Tichelaar, Aafke 1.4.1895
Tichelaar, Adriaantje 12.6.1895
Tichelaar, Albert Jans 2.6.1842
Tichelaar, Albert Jans 13.10.1826
Tichelaar, Anna 5.6.1879
Tichelaar, Anna Elisabeth 1.9.1866
Tichelaar, Anna Hendriks 22.9.1865
Tichelaar, Antje Cornelis 11.3.1784
Tichelaar, Bauke 27.8.1853
Tichelaar, Bauke 14.9.1884
Tichelaar, Bauke 21.5.1889
Tichelaar, Baukje 10.2.1887
Tichelaar, Bonne 18.9.1884
Tichelaar, Cornelis Jans 31.3.1798
Tichelaar, Dirk 2.12.1857
Tichelaar, Douwe 14.4.1899
Tichelaar, Douwe Gerrits 3.12.1821
Tichelaar, Douwe Gerrits 5.1.1829
Tichelaar, Durk 6.7.1882
Tichelaar, Ele 22.12.1862
Tichelaar, Elisabeth 6.6.1877
Tichelaar, Elisabeth Juliana 14.8.1893
Tichelaar, Elizabeth 31.5.1902
Tichelaar, Geertruida 20.12.1872
Tichelaar, Gerben Hayes 23.9.1797
Tichelaar, Gerbentje Kornelis 1791
Tichelaar, Germen 21.3.1856
Tichelaar, Germen 7.6.1864
Tichelaar, Germen 27.6.1869
Tichelaar, Germen 25.11.1871
Tichelaar, Gerrit Tjerks 14.8.1793
Tichelaar, Gerrit Tjerks 21.2.1847
Tichelaar, Grietje 5.10.1864
Tichelaar, Grietje Gerrits 4.4.1824
Tichelaar, Grietje Heerts 18.12.1853
Tichelaar, Grietje Jans 21.10.1824
Tichelaar, Grietje Meintes 25.3.1815
Tichelaar, Gryttje Cornelis 19.2.1780
Tichelaar, Haaye 12.8.1846
Tichelaar, Haaye Haayes 12.8.1802
Tichelaar, Harmen 24.6.1890
Tichelaar, Harmke 21.6.1873
Tichelaar, Harmke 17.6.1891
Tichelaar, Harmke 26.2.1891
Tichelaar, Harmke 15.4.1896
Tichelaar, Haye Germens 5.4.1829
Tichelaar, Heert 30.4.1839
Tichelaar, Heert Jans 1.8.1821
Tichelaar, Heert Meintes 1.8.1818
Tichelaar, Heert Meintes ±1763
Tichelaar, Henderikus Johannes Heerts 13.11.1802
Tichelaar, Hendrik 17.11.1874
Tichelaar, Hendrik 7.8.1885
Tichelaar, Hendrik 13.11.1862
Tichelaar, Hendrik 26.10.1895
Tichelaar, Hendrik Hendriks 25.4.1867
Tichelaar, Hendrik Jans 12.6.1836
Tichelaar, Hendrik Meintes 7.2.1825
Tichelaar, Hendrikje 5.12.1887
Tichelaar, Hermanus 17.9.1884
Tichelaar, Hermanus 22.8.1890
Tichelaar, Hiltje Germens 27.4.1837
Tichelaar, Hinke 20.4.1854
Tichelaar, Hyke Abrahams 13.5.1817
Tichelaar, Idscke Reins 17.10.1773
Tichelaar, Itske Germens 15.2.1822
Tichelaar, Jan 4.11.1855
Tichelaar, Jan 25.3.1858
Tichelaar, Jan v6.3.1850
Tichelaar, Jan Cornelis 19.2.1778
Tichelaar, Jan Heerts 4.6.1794
Tichelaar, Janke 12.3.1871
Tichelaar, Jekele 15.4.1871
Tichelaar, Jeltje 13.7.1892
Tichelaar, Jeltje Jeltes 18.7.1819
Tichelaar, Johanna Meintes 15.9.1820
Tichelaar, Johannes 28.7.1882
Tichelaar, Jouwkje Angenietje 25.8.1892
Tichelaar, Klaas 23.5.1851
Tichelaar, Klaas 19.7.1896
Tichelaar, Klaas 25.10.1893
Tichelaar, Klaas Tjerks 24.4.1787
Tichelaar, Klaasje 27.11.1892
Tichelaar, Klaske 20.5.1899
Tichelaar, Knelleske Jans 16.1.1814
Tichelaar, Lammert 26.10.1889
Tichelaar, Lieuwe 8.10.1888
Tichelaar, Lodewijk 17.4.1858
Tichelaar, Maaike Rientses 19.4.1773
Tichelaar, Maria Jans ±1855
Tichelaar, Marijke Barteles 11.1.1817
Tichelaar, Meindert Jans 30.4.1827
Tichelaar, Meinte 30.3.1887
Tichelaar, Meinte 6.3.1859
Tichelaar, Meinte Heerts 2.4.1791
Tichelaar, Metje 5.3.1848
Tichelaar, Mieke Maria 23.11.1892
Tichelaar, Pieter 7.9.1894
Tichelaar, Pietje Haayes 27.10.1793
Tichelaar, Popke Robijns 31.12.1752
Tichelaar, Rein Germens 26.4.1824
Tichelaar, Rinske 10.8.1845
Tichelaar, Ruurdje Cornelis ±1787
Tichelaar, Setske Gerbens 26.3.1820
Tichelaar, Siepkje 6.5.1850
Tichelaar, Sipkje 24.1.1888
Tichelaar, Sjoerdje Cornelis 1.1.1782
Tichelaar, Sjuttje Jans 18.1.1809
Tichelaar, Stijntje Jans 19.3.1805
Tichelaar, Sydske Meintes 19.10.1816
Tichelaar, Taeke 3.5.1897
Tichelaar, Tettje Hessels 14.2.1801
Tichelaar, Tjerk 1.6.1883
Tichelaar, Tjerk 7.1.1885
Tichelaar, Tjerk 31.8.1883
Tichelaar, Tjerk 12.6.1885
Tichelaar, Tjerk 27.1.1880
Tichelaar, Tjerk 12.2.1888
Tichelaar, Tjerk Gerrits Tjerks 20.12.1818
Tichelaar, Tjerk Robijns 12.1.1754
Tichelaar, Tjerkje 29.1.1882
Tichelaar, Tjettje Haayes 1.7.1799
Tichelaar, Tjietske Gerrits 7.2.1826
Tichelaar, Tjietske Hendriks Post 23.8.1815
Tichelaar, Trijntje 21.7.1900
Tichelaar, Trijntje Jans 23.12.1839
Tichelaar, Trijntje Klases 25.9.1816
Tichelaar, Trijntje Meintes 18.8.1822
Tichelaar, Tryntje Heerts 13.12.1797
Tichelaar, Vroukje Reins 8.7.1843
Tichelaar, Wilhelmina 2.4.1894
Tichelaar, Yep Germens 13.7.1826
Tichelaar, Ytje Jans 15.1.1833
Tichgelaar, Pietje 15.2.1859
Tiemeijer, Cornelis Hendrik 16.11.1878
Tiemeijer, Willem Frederik ±1851
Tietes, Gettje ±1744
Tigchelaar, Aafke 31.3.1901
Tigchelaar, Aaltje 24.2.1888
Tigchelaar, Abe 15.5.1861
Tigchelaar, Abraham 1.7.1892
Tigchelaar, Abraham 20.8.1899
Tigchelaar, Abraham Rientses 1772
Tigchelaar, Akke 29.5.1903
Tigchelaar, Anna
Tigchelaar, Anna 26.4.1855
Tigchelaar, Anna 28.8.1857
Tigchelaar, Anna 29.11.1886
Tigchelaar, Anna Margaretha 22.12.1884
Tigchelaar, Anna Margarethe 20.12.1890
Tigchelaar, Anna Maria 13.5.1857
Tigchelaar, Anne 12.4.1858
Tigchelaar, Anne 4.5.1902
Tigchelaar, Antje 29.8.1893
Tigchelaar, Antje 19.3.1904
Tigchelaar, Antje 16.6.1872
Tigchelaar, Antje Jelles 29.3.1842
Tigchelaar, Antje Meintes 30.7.1831
Tigchelaar, Antje Meintes 4.12.1833
Tigchelaar, Arnoldus 30.10.1834
Tigchelaar, Arnoldus 6.3.1900
Tigchelaar, Arnoldus 14.2.1841
Tigchelaar, Auke 5.4.1868
Tigchelaar, Auke Germens 12.12.1843
Tigchelaar, Bartele 5.4.1843
Tigchelaar, Bartele 17.3.1865
Tigchelaar, Baukje 3.5.1888
Tigchelaar, Baukje 23.4.1889
Tigchelaar, Baukje 19.3.1826
Tigchelaar, Baukje Jans 16.11.1868
Tigchelaar, Baukje Jans 23.5.1849
Tigchelaar, Berend Theunis 17.6.1867
Tigchelaar, Bote Germens 1.5.1831
Tigchelaar, Bouwe Robijns 13.4.1853
Tigchelaar, Catharina 20.10.1887
Tigchelaar, Catharina 23.3.1891
Tigchelaar, Cornelis 18.8.1894
Tigchelaar, Cornelis Abrahams 12.12.1804
Tigchelaar, Dieuwke 5.11.1895
Tigchelaar, Dieuwke 12.3.1835
Tigchelaar, Dieuwke 11.1.1879
Tigchelaar, Dieuwke Jelles 26.10.1828
Tigchelaar, Dieuwke Taekes 16.4.1828
Tigchelaar, Dirk 30.8.1894
Tigchelaar, Doede Douwes 8.7.1855
Tigchelaar, Douwe 7.4.1873
Tigchelaar, Douwe 16.10.1904
Tigchelaar, Douwe 21.6.1888
Tigchelaar, Douwe 25.3.1896
Tigchelaar, Douwe 28.12.1897
Tigchelaar, Douwe 28.9.1899
Tigchelaar, Douwe Gerrits ±1826
Tigchelaar, Douwe Jelles 9.10.1834
Tigchelaar, Douwtje 26.10.1852
Tigchelaar, Douwtje 22.6.1861
Tigchelaar, Douwtje
Tigchelaar, Douwtje Gerrits ±1821
Tigchelaar, Egbert 25.4.1865
Tigchelaar, Egbert Meintes 4.7.1830
Tigchelaar, Egbert Meintes 7.12.1834
Tigchelaar, Egbert Meintes 6.4.1838
Tigchelaar, Eiskje 12.9.1829
Tigchelaar, Elisabeth 1.5.1898
Tigchelaar, Elisabeth 13.7.1903
Tigchelaar, Elisabeth 25.2.1862
Tigchelaar, Engeltje 10.6.1862
Tigchelaar, Evert 30.8.1870
Tigchelaar, Feikje Abrahams 10.11.1807
Tigchelaar, Feite 16.8.1895
Tigchelaar, Fetje 31.10.1860
Tigchelaar, Fetje 24.4.1864
Tigchelaar, Fetje Arnoldus 30.9.1859
Tigchelaar, Fettje 15.10.1864
Tigchelaar, Fettje Arnoldus 13.4.1865
Tigchelaar, Floris Jans 29.3.1862
Tigchelaar, Floris Reins 28.3.1834
Tigchelaar, Florrie
Tigchelaar, Foekje 14.8.1901
Tigchelaar, Fokje 30.3.1866
Tigchelaar, Folkert 2.2.1888
Tigchelaar, Folkert Gerrits 3.5.1851
Tigchelaar, Folkert Gerrits 31.1.1861
Tigchelaar, Fraukje Tjerks 3.3.1790
Tigchelaar, Froukje 31.1.1896
Tigchelaar, Froukje 1.3.1899
Tigchelaar, Froukje Gerrits 9.6.1853
Tigchelaar, Froukje Gerrits 8.1.1865
Tigchelaar, Gatze Jans 6.6.1852
Tigchelaar, Geertje 30.9.1891
Tigchelaar, Geertje 6.9.1884
Tigchelaar, Geertje 14.2.1866
Tigchelaar, Geertruida 7.9.1891
Tigchelaar, Gerben 25.11.1858
Tigchelaar, Germen 11.8.1874
Tigchelaar, Germen 23.6.1862
Tigchelaar, Gerrit 17.2.1860
Tigchelaar, Gerrit 7.11.1894
Tigchelaar, Gerrit 5.12.1828
Tigchelaar, Gerrit 7.3.1867
Tigchelaar, Gerrit 5.5.1903
Tigchelaar, Gerrit 23.9.1899
Tigchelaar, Gerrit 22.7.1892
Tigchelaar, Gerrit 15.2.1891
Tigchelaar, Gerrit 21.8.1862
Tigchelaar, Gerrit 24.2.1900
Tigchelaar, Gerrit Douwes ±1794
Tigchelaar, Gerrit Hendriks 1739
Tigchelaar, Gettje Jelles 21.11.1822
Tigchelaar, Gettje Theunis ±1791
Tigchelaar, Gooike 21.11.1864
Tigchelaar, Grietje 27.5.1864
Tigchelaar, Grietje 11.2.1890
Tigchelaar, Grietje 24.3.1903
Tigchelaar, Grietje 20.2.1900
Tigchelaar, Grietje
Tigchelaar, Grietje 16.4.1853
Tigchelaar, Grietje 31.10.1869
Tigchelaar, Grietje 14.5.1880
Tigchelaar, Grietje 30.7.1865
Tigchelaar, Grietje Germens 10.8.1839
Tigchelaar, Grietje Jelles 26.11.1817
Tigchelaar, Grietje Pieters 11.2.1812
Tigchelaar, Haaije 30.3.1898
Tigchelaar, Haaye 12.7.1886
Tigchelaar, Haije 16.5.1893
Tigchelaar, Haije 8.12.1897
Tigchelaar, Harmen 16.7.1859
Tigchelaar, Harmke 28.1.1878
Tigchelaar, Harmke 1.6.1867
Tigchelaar, Harmke 23.3.1880
Tigchelaar, Harmke Meintes 30.11.1835
Tigchelaar, Harmke Meintes 2.6.1839
Tigchelaar, Harry 1892
Tigchelaar, Haye Gerbens 11.2.1835
Tigchelaar, Heert 13.4.1882
Tigchelaar, Heert 26.2.1890
Tigchelaar, Heert Meintes 1.4.1829
Tigchelaar, Hendrik 29.11.1877
Tigchelaar, Hendrik 8.3.1880
Tigchelaar, Hendrik 3.1.1859
Tigchelaar, Hendrik 2.1.1890
Tigchelaar, Hendrik 14.7.1887
Tigchelaar, Hendrik Abrahams 18.9.1813
Tigchelaar, Hendrik Tjerks 3.1.1850
Tigchelaar, Hendrik Tjerks 20.9.1851
Tigchelaar, Hendrika Catharina Petronella 6.1.1885
Tigchelaar, Hitje Jans 15.3.1805
Tigchelaar, Hitje Jans 27.4.1809
Tigchelaar, Hittje 14.2.1838
Tigchelaar, Ids 7.5.1861
Tigchelaar, Idske 27.1.1886
Tigchelaar, Idske 15.11.1894
Tigchelaar, Itske Gerbens 30.1.1833
Tigchelaar, Jacob 9.9.1887
Tigchelaar, Jacob 4.5.1883
Tigchelaar, Jacoba 12.7.1867
Tigchelaar, Jacoba 29.4.1900
Tigchelaar, Jacobus 23.4.1869
Tigchelaar, Jan 19.2.1856
Tigchelaar, Jan 19.2.1872
Tigchelaar, Jan 29.5.1893
Tigchelaar, Jan 10.7.1901
Tigchelaar, Jan 18.12.1889
Tigchelaar, Jan 17.10.1832
Tigchelaar, Jan 9.4.1894
Tigchelaar, Jan Jans 22.1.1867
Tigchelaar, Jan Jelles ±1821
Tigchelaar, Jan Jelles 13.12.1847
Tigchelaar, Jan Meintes 3.8.1840
Tigchelaar, Jan Reins 10.12.1835
Tigchelaar, Jan Rommerts 10.2.1858
Tigchelaar, Jan Siegers 1803
Tigchelaar, Jan Taekes ±1758
Tigchelaar, Janke 11.5.1876
Tigchelaar, Jantje 3.10.1860
Tigchelaar, Jantje 9.1.1891
Tigchelaar, Japke 20.12.1881
Tigchelaar, Jelle 12.8.1864
Tigchelaar, Jelle Jans 21.5.1845
Tigchelaar, Jelle Theunis ±1795
Tigchelaar, Jelle Theunis 24.8.1865
Tigchelaar, Jeltje 21.5.1836
Tigchelaar, Jeltje 24.4.1875
Tigchelaar, Jeltje Jans 15.10.1865
Tigchelaar, Jetske 21.6.1897
Tigchelaar, Jetske 14.11.1839
Tigchelaar, Jetske 15.11.1859
Tigchelaar, Jetske 27.2.1863
Tigchelaar, Jetske 16.5.1905
Tigchelaar, Jetske 10.6.1889
Tigchelaar, Jetske 17.8.1891
Tigchelaar, Jetske 28.6.1884
Tigchelaar, Jetske 26.2.1895
Tigchelaar, Jetske 19.4.1898
Tigchelaar, Jetske Tjerks 2.11.1848
Tigchelaar, Jetske Tjerks 20.4.1853
Tigchelaar, Jetske Ynzes 6.1877
Tigchelaar, Jetske Ynzes 18.5.1877
Tigchelaar, Jetze 20.6.1900
Tigchelaar, Jietske 30.5.1888
Tigchelaar, Johanna 21.3.1862
Tigchelaar, Johanna 27.9.1860
Tigchelaar, Johanna 10.6.1862
Tigchelaar, Johanna 15.5.1867
Tigchelaar, Johanna 8.3.1874
Tigchelaar, Johanna Geertrui 11.2.1891
Tigchelaar, Johanna Taekes 7.3.1807
Tigchelaar, Johanna Theunis 12.9.1861
Tigchelaar, Johanna Theunis 7.2.1863
Tigchelaar, Johannes 25.12.1878
Tigchelaar, Johannes Gerardus 27.4.1886
Tigchelaar, Johannes Gerardus 17.12.1888
Tigchelaar, Johannes Meinte ±1896
Tigchelaar, Juulien Johannes 25.2.1897
Tigchelaar, Klaas 30.9.1875
Tigchelaar, Klaas 21.6.1886
Tigchelaar, Klaas 30.10.1899
Tigchelaar, Klaas 15.5.1898
Tigchelaar, Klaas 16.3.1898
Tigchelaar, Klaas Gerrits 27.6.1831
Tigchelaar, Klaas Idser 5.3.1906
Tigchelaar, Klaas Robijns 16.2.1858
Tigchelaar, Klaas Rommerts 2.1.1855
Tigchelaar, Klaas Rommerts 24.8.1856
Tigchelaar, Klaas Tjerks 24.9.1847
Tigchelaar, Klaaske 10.4.1894
Tigchelaar, Klaaske 10.1.1904
Tigchelaar, Klaske 20.12.1889
Tigchelaar, Lijsbeth Jelles 27.11.1825
Tigchelaar, Lodewijk 6.9.1870
Tigchelaar, Lodewijk 1.7.1886
Tigchelaar, Lodewijk 13.4.1893
Tigchelaar, Lodewijk 21.7.1894
Tigchelaar, Lodewijk Arnoldus 29.1.1862
Tigchelaar, Lodewijk Gerrits 20.9.1833
Tigchelaar, Lolle 30.5.1864
Tigchelaar, Lolle ±1897
Tigchelaar, Louise 4.9.1888
Tigchelaar, Lutske 5.2.1899
Tigchelaar, Lutske Abrahams 1.12.1814
Tigchelaar, Marijke 8.4.1901
Tigchelaar, Mattheus Johannes 1.11.1883
Tigchelaar, Meindert Jans 24.3.1831
Tigchelaar, Meinte 30.12.1853
Tigchelaar, Meinte 13.12.1866
Tigchelaar, Metje 17.12.1843
Tigchelaar, Metje 13.9.1868
Tigchelaar, Metje 28.3.1871
Tigchelaar, Mettje 18.2.1864
Tigchelaar, Mink 7.10.1864
Tigchelaar, Minke 21.1.1893
Tigchelaar, Okke 24.9.1900
Tigchelaar, Petronella 11.11.1888
Tigchelaar, Philepina 8.12.1873
Tigchelaar, Philippina 17.1.1875
Tigchelaar, Philippine 9.10.1876
Tigchelaar, Philippus Jans 25.5.1847
Tigchelaar, Pier 15.5.1893
Tigchelaar, Pieter 13.4.1850
Tigchelaar, Pieter 17.9.1868
Tigchelaar, Pieter 29.5.1871
Tigchelaar, Pieter Rientses 20.3.1775
Tigchelaar, Pietje 16.3.1896
Tigchelaar, Pietje 25.4.1872
Tigchelaar, Pietje 15.1.1864
Tigchelaar, Pietje 9.11.1859
Tigchelaar, Pietje 18.4.1879
Tigchelaar, Pietje Botes 4.8.1871
Tigchelaar, Pietje Botes 15.3.1873
Tigchelaar, Pietje Floris 20.1.1814
Tigchelaar, Pietje Theunis 12.11.1868
Tigchelaar, Pietje Theunis 19.3.1870
Tigchelaar, Rein 28.6.1874
Tigchelaar, Rein 9.11.1898
Tigchelaar, Rein Floris 1.9.1805
Tigchelaar, Rein Jans 29.3.1862
Tigchelaar, Rients 1879
Tigchelaar, Rients Abrahams 26.2.1803
Tigchelaar, Rients Pieters 20.9.1816
Tigchelaar, Rigtje 19.7.1875
Tigchelaar, Rinse 16.9.1906
Tigchelaar, Rinske 10.2.1888
Tigchelaar, Rinske 25.2.1896
Tigchelaar, Rinske Gerrits 1771
Tigchelaar, Rinze Douwes 11.6.1861
Tigchelaar, Robijn Klases 23.10.1827
Tigchelaar, Roelof 26.6.1894
Tigchelaar, Roelof Gerrits 9.1.1870
Tigchelaar, Roelof Gerrits 15.5.1856
Tigchelaar, Roelof Gerrits 19.3.1867
Tigchelaar, Rommert 3.4.1884
Tigchelaar, Rommert Klases 8.5.1822
Tigchelaar, Rommert Klases 14.11.1823
Tigchelaar, Rommert Tjerks 21.12.1858
Tigchelaar, Saskje 11.9.1884
Tigchelaar, Saskje 19.1.1890
Tigchelaar, Setske Gerrits 28.2.1875
Tigchelaar, Siebrigje 20.5.1895
Tigchelaar, Sieger ±1776
Tigchelaar, Sijtske 11.1881
Tigchelaar, Sikke 2.10.1866
Tigchelaar, Simkje 1.1.1847
Tigchelaar, Simme Gerrits 1.5.1858
Tigchelaar, Simon 22.4.1900
Tigchelaar, Sophia Meintes 21.7.1827
Tigchelaar, Stijntje Jans 1749
Tigchelaar, Sybe
Tigchelaar, Sybrand 1896
Tigchelaar, Sybren 10.4.1887
Tigchelaar, Sybren 4.7.1856
Tigchelaar, Sytse Botes 20.8.1867
Tigchelaar, Sytske 7.10.1854
Tigchelaar, Taeke 19.3.1864
Tigchelaar, Taeke 13.5.1871
Tigchelaar, Taeke Jans 11.4.1802
Tigchelaar, Taekje Theunis 22.2.1864
Tigchelaar, Tetje Germens 9.9.1840
Tigchelaar, Theunis Jelles 26.11.1831
Tigchelaar, Thomas 29.4.1866
Tigchelaar, Ties
Tigchelaar, Tietje 29.9.1871
Tigchelaar, Tietje 20.10.1876
Tigchelaar, Tina 26.12.1897
Tigchelaar, Tjalling 16.11.1891
Tigchelaar, Tjaltje 5.2.1889
Tigchelaar, Tjerk 30.3.1868
Tigchelaar, Tjerk 6.9.1886
Tigchelaar, Tjerk 27.11.1863
Tigchelaar, Tjerk Gerrits 1.11.1873
Tigchelaar, Tjerk Klases 4.2.1820
Tigchelaar, Tjietse 15.4.1902
Tigchelaar, Tjitske Jans 17.10.1802
Tigchelaar, Trijntje 10.3.1897
Tigchelaar, Trijntje 30.12.1903
Tigchelaar, Trijntje 3.4.1890
Tigchelaar, Trijntje 25.7.1868
Tigchelaar, Trijntje 1894
Tigchelaar, Trijntje Jelles 27.12.1838
Tigchelaar, Trijntje Jelles 26.4.1845
Tigchelaar, Trijntje Robijns 19.1.1855
Tigchelaar, Trijntje Tjerks 29.7.1854
Tigchelaar, Watse 15.4.1902
Tigchelaar, Wilhelmina ±1888
Tigchelaar, Wilhelmina Catharina Meintes 12.12.1836
Tigchelaar, Willem 6.8.1905
Tigchelaar, Willem 20.4.1878
Tigchelaar, Willie
Tigchelaar, Wolter 24.12.1873
Tigchelaar, Wopke Gerrits 9.5.1863
Tigchelaar, Ymkje 15.12.1839
Tigchelaar, Ynse 21.10.1888
Tigchelaar, Ynze 5.5.1848
Tigchelaar, Ytje 23.3.1885
Tigchelaar, Ytje 2.5.1866
Tigchelaar, Yttje Jans 8.1.1830
Tiggelaar, Floris Reins 27.7.1775
Tiggelaar, Hendrik Jans 8.1.1823
Tiggelaar, Jantje Floris 5.3.1809
Tiggelaar, Neeltje Floris 22.5.1810
Tilstra, Wypkjen Wybes ±1768
Tjallings, Watse ±1711
Tjebbes, Jacobus Everhardus ±1895
Tjebbes, Tjebbe ±1865
Tjepkes, Hykje ±1715
Tjerks, Janke 1758
Tjerks, Maria 27.3.1849
Tjerks, Rients ±1672
Tjerks, Robijn 26.1.1783
Tjetses, Rientie ±1738
Tol, Betske van der ±1825
Tol, Gerrit van der ±1798
Torenbeek, Aafke ±1867
Torenbeek, Geert ±1840
Tromp, Trijntje Michiels ±1783
Tuinhout, Asmus Foppes 18.4.1839
Tuinhout, Asmus Foppes 12.5.1844
Tuinhout, Baafke 27.5.1868
Tuinhout, Baafke 1.1.1879
Tuinhout, Eeke 29.2.1888
Tuinhout, Eelkje Foppes 5.11.1831
Tuinhout, Eelkje Foppes 14.8.1842
Tuinhout, Engel Foppes 5.8.1834
Tuinhout, Engele Foppes 29.9.1837
Tuinhout, Foppe 27.11.1869
Tuinhout, Foppe Asmus ±1798
Tuinhout, Haring 23.8.1876
Tuinhout, Jan Foppes 10.2.1841
Tuinhout, Neeltje 7.9.1871
Tuinhout, Pieter Foppes 1.3.1833
Tuinhout, Roelofke Foppes 17.3.1836
Tuinhout, Sybrandus 14.2.1873
Tuzee, Jan ±1842
Tuzee, Johanna 20.4.1869

U
Uiltjes, Hinke ±1798
Upckes, Gilbert

V
Veen, Cornelia van der 13.3.1897
Veen, Grietje Klasina van der ±1894
Veen, Hidde van der ±1861
Veen, Minne van der ±1867
Veen, Sjier van der ±1888
Veen, Sjoerd van der 20.10.1899
Veen, Sytske Sjoerds van der ±1826
Veen, Uilke van der ±1855
Veening, Anneke ±1857
Veenstra, Antje 20.4.1888
Veenstra, Gerben ±1861
Veer, Hans van der 28.4.1825
Veer, Hielkje van der 12.11.1817
Veer, Hylke van der 31.10.1830
Veer, Hylkje van der 9.1.1829
Veer, Jacob van der ±1867
Veer, Jan van der 17.9.1821
Veer, Janke van der 3.2.1813
Veer, Lieuwe Minnes van der ±1786
Veer, Lieuwe van der 7.2.1840
Veer, Marijke van der 11.6.1823
Veer, Minne van der 11.11.1814
Veer, Sicce van der 22.9.1816
Veer, Tiete van der 12.3.1827
Veer, Trijntje Ages van der 11.5.1796
Veld, Antonia van 't 22.7.1903
Veld, G van 't
Veld, Wilhelmus van 't 12.4.1870
Velde, Grietje Roelofs van der ±1816
Vellinga, Anna 27.6.1890
Vellinga, Antje 9.3.1903
Vellinga, Antje Sjoerds ±1871
Vellinga, Frouke Simons ±1833
Vellinga, Geert 28.12.1900
Vellinga, Harmen 11.9.1891
Vellinga, Jacob 31.3.1887
Vellinga, Jan 1.6.1899
Vellinga, Jolt 6.2.1898
Vellinga, Maaike 18.4.1889
Vellinga, Ruurdtje Tjipkes ±1826
Vellinga, Simon Pieters ±1806
Vellinga, Sytske 18.11.1892
Vellinga, Tetje 22.2.1883
Vellinga, Tjerk ±1858
Vellinga, Tjerk 2.6.1896
Vellinga, Trientje 22.2.1895
Veltman, Anne 11.2.1894
Veltman, Auke 21.6.1900
Veltman, Auke Klazes 17.12.1848
Veltman, Bauke 5.6.1875
Veltman, Dorothea Tetje 25.2.1859
Veltman, Dorothea Tettje 1.2.1904
Veltman, Fokke 23.1.1872
Veltman, Gerrit 8.3.1890
Veltman, Grietje 20.4.1886
Veltman, Grietje 17.7.1892
Veltman, Janneke 18.12.1865
Veltman, Klaas v12.4.1888
Veltman, Klaas Aukes ±1817
Veltman, Lodewijk 28.3.1902
Veltman, Maaike 26.2.1897
Veltman, Maaike 7.3.1898
Veltman, Pieter 6.8.1863
Veltman, Simon 31.3.1891
Veltman, Ybeltje 1.1.1861
Verkerk, Clasina 11.10.1896
Verkerk, Cornelis ±1848
Vermeer, Maartje 30.10.1863
Viersma, Sytske ±1847
Vijver, Aafke Jans ±1809
Vijverstra, Jelle Tjeerds ±1805
Vijverstra, Marijke ±1832
Vingerhoed, Frans Franciskus 29.6.1893
Vingerhoed, Frans Franciskus ±1855
Visser, Aafke Floris ±1805
Visser, Ate 9.1.1879
Visser, Atte Gerkes ±1824
Visser, Baukje 31.12.1848
Visser, Baukje Attes ±1854
Visser, Baukje Jans 1804
Visser, Edzer 1899
Visser, Freerk Dirks ±1852
Visser, Geertje Durks ±1796
Visser, Geeske Jans 21.9.1831
Visser, Gerben Jans ±1777
Visser, Harmke Douwes 16.9.1840
Visser, Jan Harmens ±1777
Visser, Jan Tjipkes ±1804
Visser, Jense ±1872
Visser, Klaas
Visser, Klaaske Jans ±1776
Visser, Koorneliske Annes ±1831
Visser, Lijsberta Geertruida 20.11.1893
Visser, Maatje 27.8.1866
Visser, Pieter Willems ±1839
Visser, Roel Bonnes ±1801
Visser, Sjoukje Roelofs 23.6.1828
Vissia, Willemke Hendriks ±1810
Vissser, Maaike Pieters ±1810
Vliegenthart, Arie 21.11.1897
Vlieger, Akke ±1876
Vlieger, Geertruida ±1865
Vlieger, Sjierk 25.11.1903
Vliet, Aukje van 30.5.1854
Vliet, Durk van ±1827
Vliet, Folkert Johannes van der ±1804
Vliet, Jetske Folkerts van der 2.1.1830
Vliet, Johanna Folkerts van der 18.12.1824
Vliet, Johannes Folkerts van der 5.7.1827
Vliet, Setske Folkerts van der 11.4.1820
Vliet, Tietje Geerts van der ±1843
Vlietstra, Aafke Pieters ±1789
Vloedt, Anthony van der ±1901
Vloedt, Jan Simon van der ±1874
Voerman, Annigje ±1875
Vogel, Nicolaas 20.9.1897
Vogelzang, Auke Zwerus ±1763
Vogelzang, Dirk 3.1.1825
Vogelzang, Hiske Aukes 2.3.1807
Vogelzang, Hiske Aukes 17.6.1805
Vogelzang, Jan Jelgers ±1837
Vogelzang, Janna Aukes 11.10.1810
Vogelzang, Klaaske 6.4.1864
Vogelzang, Zwerus Aukes 18.6.1800
Volbeda, Antje 5.6.1875
Volbeda, Jacob ±1847
Volbeda, Jacob 11.11.1903
Volbeda, Jippe 4.7.1877
Voogd, Janke 13.10.1858
Voogd, Johannes ±1813
Vorm, Cornelis van der 8.4.1829
Vorm, Cornelis van der 23.10.1836
Vorm, Hessel van der 4.5.1833
Vorm, Trijntje van der 21.9.1825
Vorstenburg, Aafke 2.3.1889
Vorstenburg, Cornelis 3.4.1847
Vorstenburg, Frederik 5.9.1882
Vorstenburg, Grietje 12.5.1895
Vorstenburg, Jan 5.11.1886
Vorstenburg, Jan 3.9.1883
Vorstenburg, Jeltje 15.3.1892
Vorstenburg, Neeltje 31.5.1885
Vorstenburg, Rinske 19.7.1893
Vorstenburg, Teuntje 15.3.1892
Vries, Abraham de 14.2.1863
Vries, Abraham Jacobs de ±1811
Vries, Anna de ±1848
Vries, Anne Tjerks de ±1805
Vries, Baukje Scheltes de ±1801
Vries, Bonifacius de ±1870
Vries, Douwe Gerrits de ±1812
Vries, Eelkje de ±1865
Vries, Fonger de 30.1.1870
Vries, Geertje de ±1857
Vries, Gerrit de 4.12.1872
Vries, Gerritje de 19.1.1890
Vries, Grietje de ±1862
Vries, Hendrika de 1.10.1885
Vries, Herke Sybes de 21.2.1824
Vries, Hijlkje de 22.9.1839
Vries, Hylkje de 13.2.1883
Vries, Jacob Abrahams de 8.11.1838
Vries, Janke Anes de ±1816
Vries, Jantje de 14.3.1903
Vries, Jantje de ±1855
Vries, Jelle de ±1848
Vries, Johanna de 11.2.1905
Vries, Johannes de 16.8.1875
Vries, Jouwerke Geerts de 28.11.1826
Vries, Klaas de 15.12.1875
Vries, Lieuwkje de 14.4.1885
Vries, Lijsbert de 3.2.1869
Vries, Maria Catharina de ±1897
Vries, Meinardus de ±1843
Vries, Minke Anes de ±1829
Vries, Obbe Geerts de 17.4.1828
Vries, Pieter de 1844
Vries, Pietje Andries de ±1755
Vries, Rinkje Andries de ±1803
Vries, Sara Regina de ±1752
Vries, Schelte Doedes de ±1759
Vries, Sibbeltje de 2.12.1878
Vries, Sijke de ±1852
Vries, Sipkje Sybes de 27.11.1827
Vries, Sjoukje Corneles de ±1806
Vries, Sybe Herkes de ±1787
Vries, Sytske Hiddes de ±1826
Vries, Taeke de 24.9.1863
Vries, Taeke de 2.10.1864
Vries, Taetske de 15.5.1866
Vries, Taetske de 31.8.1864
Vries, Tjaltje de ±1866
Vries, Tjerk Annes de ±1832
Vries, Tjits Obbes de ±1787
Vries, Tjitse Geerts de 8.4.1830
Vries, Tjitske de 16.7.1868
Vries, Trijntje de ±1876
Vries, Trijntje Jacobs de ±1792
Vries, Trijntje Tjerks de ±1813
Vries, Wouter de ±1721
Vries, Wybe Pieters de 15.1.1759
Vrij, Douwe de 23.8.1901
Vrij, Grietje de 20.11.1896
Vrij, Sjoerd de 18.7.1872
Vrij, Willem de 12.8.1898
Vrij, Willem de ±1844
Vrijling, Maria Johanna Geertruida 5.8.1897
Vroom, Christina de ±1870

W
Wagenaar, Anna 21.8.1821
Wagenaar, Cornelis Jans ±1801
Wagenaar, Johanna Rintjes ±1771
Wagenaar, Joukje Rintjes ±1763
Wagt, Jannetje van der ±1881
Wal, Catharina van der ±1808
Wal, Cornelus Geerts van der 6.10.1806
Wal, Deuwke Geerts van der 2.4.1798
Wal, Geert Johannes van der 1766
Wal, Geertje van der ±1874
Wal, Gerrit van der ±1844
Wal, Ieme van der ±1865
Wal, Jan Minnes van der 23.5.1816
Wal, Jan van der 2.7.1892
Wal, Jelle Minnes van der 12.3.1821
Wal, Johannis Geerts van der 18.1.1801
Wal, Klaas van der 6.7.1886
Wal, Klaske van der 3.2.1876
Wal, Lodewijk van der ±1857
Wal, Minne Ales van der ±1791
Wal, Sibbeltje van der 25.8.1870
Wal, Sieds Geerts van der 23.10.1803
Wal, Sjoeke Geerts van der 28.1.1810
Wal, Tjalling Minnes van der 6.6.1818
Wal, Ytje Minnes van der 5.6.1816
Wal, Yttje Minnes van der 15.3.1815
Walles, Tiettie ±1623
Wallinga, Klaas Piers 3.11.1786
Wallinga, Klaaske Klazes 26.1.1822
Wassenaar, Ake Harmens 24.3.1737
Wassenaar, Aken Hessels 6.3.1681
Wassenaar, Auke Harmens 18.11.1725
Wassenaar, Germen 16.4.1865
Wassenaar, Grytie Hessels 3.3.1695
Wassenaar, Harmen Hessels 6.2.1697
Wassenaar, Harmen Hessels 29.4.1683
Wassenaar, Helena 23.3.1870
Wassenaar, Hessel Harmens 1.7.1732
Wassenaar, Hessel Wytses ±1648
Wassenaar, Luitje Obes ±1813
Wassenaar, Luitzen 4.4.1863
Wassenaar, Maaike ±1843
Wassenaar, Michiel Harmens 22.10.1722
Wassenaar, Michiel Hessels 6.2.1685
Wassenaar, Obbe 20.2.1868
Wassenaar, Obbe 27.7.1876
Wassenaar, Pieter Hessels 15.12.1700
Wassenaar, Pieter Stevens ±1814
Wassenaar, Pietje 26.7.1872
Wassenaar, Pietje 6.11.1873
Wassenaar, Reinier Hessels 12.8.1688
Wassenaar, Steven Pieters ±1788
Wassenaar, Tettje Pieters 4.9.1841
Wassenaar, Tieskien Hessels 16.2.1690
Wassenaar, Tieskien Hessels 15.11.1691
Wassenaar, Tjeskjen Hessels 22.4.1677
Wassenaar, Tryntie Harmens 18.1.1729
Wassenaar, Tuetskien Hessels 3.3.1695
Wassenaar, Tyeskien Hessels 7.11.1686
Wassenaar, Tyske Hessels 24.10.1675
Wassenaar, Willem ±1840
Wassenaar, Willem 6.8.1878
Wassenaar, Wytse Hessels 9.3.1679
Watses, Elizabeth 30.10.1796
Watzes, Pijtie 7.11.1738
Wedmeester, Hieke Douwes ±1807
Weever, Klaske Harmens 1783
Weewer, Floris 5.12.1901
Weewer, Hendrik ±1824
Weewer, Jacobus ±1851
Weewer, Jan 13.10.1888
Weewer, Jan 23.1.1891
Weewer, Jeltje 10.9.1897
Weewer, Johannes 8.11.1893
Weewer, Pieter 12.8.1900
Weewer, Rein 16.6.1896
Weewer, Tetje 27.8.1892
Weewer, Tetze 17.11.1898
Weiland, Anne 21.12.1854
Weiland, Sipke Sijbrens ±1820
Wels, Aukje ±1880
Wennekes, Anthonia Grada ±1889
Werf, Pietje Yeps van der 16.2.1799
Werkman, Roelina ±1849
Werna, Pieter 22.3.1823
Wernar, Pieter ±1758
Werner, Herre 24.12.1828
Werner, Lodewijk Pieters 2.10.1796
Werner, Maijke 15.2.1825
Werner, Maria 23.3.1831
Werner, Maria 1.5.1833
Werner, Nieskje 10.7.1826
Werner, Pieter 8.2.1822
Westerhout, Adriaan Barends 26.8.1836
Westerhout, Adriaan Jansz ±1773
Westerhout, Barend Adriaans 29.4.1800
Westerhuis, Elisabeth 30.8.1903
Westerhuis, Hendrik ±1802
Westerhuis, Itske 8.12.1829
Westerhuis, Pieter 21.8.1865
Westerlaken, Geertrui Johanna ±1833
Westra, Houkje Klazes ±1826
Westra, Jantje Kryns ±1810
Westra, Jorke Klazes ±1783
Westra, Lysbeth Jorkes ±1810
Wever, Harmen Jetszes ±1743
Wever, Tettje Harmens 1786
Wichgers, Hendrikus Johannes 24.5.1872
Wichgers, Hermina Hendrika 26.11.1905
Widmers, Aeffke ±1682
Wiek, Hylkjen Jans van der ±1803
Wielenga, Gooitsen 22.9.1864
Wielenga, Gooitsen Klases 7.11.1857
Wielenga, Popkje ±1858
Wielinga, Gooitzen Klases ±1802
Wielinga, Janke 4.4.1861
Wielinga, Klaas Gooitzens 24.4.1829
Wielinga, Trijntje Jans ±1807
Wielinga, Vroukje 8.11.1868
Wielsma, Trijntje ±1808
Wier, Antje Jans van 19.11.1848
Wier, Dirk Jans van 12.1.1856
Wier, Dirk Jans van 23.1.1857
Wier, Dirk van 13.4.1891
Wier, Doede Jans van 15.8.1863
Wier, Harmen van 17.4.1901
Wier, Hendrika Jans van 21.2.1859
Wier, Jan Jans van 16.3.1861
Wier, Jan Pieters van ±1809
Wier, Jan van 24.8.1886
Wier, Lodewijk van 8.3.1890
Wier, Pieter Jans van 20.1.1846
Wier, Pieter Jans van 24.11.1853
Wier, Pietje Jans van 30.10.1851
Wier, Wytske Jans van 23.7.1844
Wierda, Sjoukje Hylkes ±1810
Wierda, Sytse ±1871
Wiersma, Allert Paulus ±1775
Wiersma, Baukje ±1864
Wiersma, Jacob Allerts ±1802
Wiesener, Johanna Maria Wilhelmina ±1869
Wijbrens, Klaas 1720
Wijga, Attje 14.3.1870
Wijga, Fedde ±1804
Wijga, Grietje 7.5.1855
Wijga, Inne ±1804
Wijga, Jacob 26.8.1861
Wijga, Johannes Innes 22.2.1831
Wijga, Meinte 25.4.1858
Wijga, Metje 24.3.1863
Wijga, Pieter 27.2.1857
Wijga, Pieter 5.1.1861
Wijga, Sophie 8.9.1875
Wijga, Wiebe 10.9.1871
Wijga, Willemke 13.2.1891
Wijga, Wybe 31.10.1831
Wijk, Elisabeth van der 4.2.1842
Wijk, Foppe van der 11.2.1846
Wijk, Jan Jans van der ±1815
Wijk, Trijntje van der ±1865
Wijnalda, Albert Ynses 20.6.1821
Wijnalda, Antje 15.12.1890
Wijnalda, Douwe Ynses 6.11.1830
Wijnalda, Haye 30.10.1892
Wijnalda, Haye Jan 29.1.1901
Wijnalda, Hette 23.9.1889
Wijnalda, Jan 23.1.1896
Wijnalda, Jeltje Ynses 9.6.1818
Wijnalda, Klaaske Ynses ±1810
Wijnalda, Maaike 5.8.1886
Wijnalda, Mayke Ynses ±1807
Wijnalda, Robijn 24.11.1902
Wijnalda, Robijn Wybrens 3.4.1862
Wijnalda, Tjitske Wybrens 17.8.1863
Wijnalda, Wybren 31.10.1887
Wijnalda, Wybren Ynses 21.9.1814
Wijnalda, Ynse Wybrens ±1782
Wijnalda, Ynskje 2.12.1894
Wijnalda, Ynskje 21.5.1898
Wijnalda, Ynskjen Wybrens 3.2.1860
Wijngaarden, Angenietje ±1835
Wijngaarden, Hiltje Zacharias ±1788
Wijnja, Doetje Asmus ±1809
Wijtsma, A
Wilde, Arnoldus Pieter de ±1766
Wilde, Fetje Arnoldus de 1802
Wilde, Martha de 20.3.1886
Willekes, Anna Catharina 10.11.1898
Willekes, Cecilia 10.12.1881
Willekes, Eeltje 6.1.1895
Willekes, Grietje 10.12.1893
Willekes, Henderikus Elias 6.9.1891
Willekes, Hendrikus 14.6.1897
Willekes, Iemkje 23.3.1896
Willekes, Johannes Theodorus 2.6.1889
Willekes, Lina 3.12.1892
Willekes, Margaretha 18.6.1890
Willekes, Martha 28.11.1880
Willekes, Martha Margrietha 28.10.1885
Willekes, Martha Petronella 11.2.1883
Willekes, Petronella 30.7.1884
Willekes, Petrus Hendrikus 3.4.1887
Willekes, Pieter ±1854
Willekes, Sietse 26.4.1888
Willems, Klaaske 1717
Wind, Catharina de 25.4.1901
Wind, Jan de 6.3.1902
Wind, Jan de ±1849
Wind, Jantje Jans ±1766
Wind, Wietse de 31.3.1876
Windsma, Doutzen ±1867
Winselaar, Maaike 22.11.1899
Winsma, Antje Hendriks 14.7.1824
Winsma, Gerrit Hendriks 6.4.1822
Winsma, Gerryt Hendriks 19.4.1756
Winsma, Hendrik Gerryts 30.11.1785
Wit, Baukje de 19.6.1822
Wit, Bouwe Rients de 28.5.1818
Wit, Dieuwertje de 16.12.1884
Wit, Dirk de 3.6.1816
Wit, Dirk de 15.12.1848
Wit, Dirk de 12.10.1856
Wit, Douwe de ±1861
Wit, Douwe de 4.6.1888
Wit, Geert de 6.9.1845
Wit, Geertje de 28.5.1818
Wit, Harke de 12.1.1828
Wit, Harmen de ±1821
Wit, Hinke de 13.10.1850
Wit, Hitje de 31.5.1850
Wit, Jan de 28.3.1820
Wit, Leendert de 29.4.1854
Wit, Martje de 23.8.1843
Wit, Minne de 8.10.1854
Wit, Petronelle de 16.4.1825
Wit, Pieter de 20.11.1829
Wit, Rients de ±1789
Wobma, Anna ±1855
Wolthekker, Evertje Geesien 27.6.1844
Wolthekker, Wolter Landt 25.11.1813
Wopkes, Leendert 6.3.1785
Woude, Anna Margaretha van der 13.11.1863
Woude, Hendrik van der 24.10.1866
Woude, Jan Johannes van der 14.10.1861
Woude, Marius van der 15.10.1856
Woude, Meinte van der 22.11.1850
Woude, Metje van der 8.1.1847
Woude, Nammele Sjoukes van der ±1810
Woude, Rinske van der 14.7.1844
Woude, Sjouke Nammeles van der ±1783
Woude, Sjouke van der 9.7.1845
Woude, Sjouke van der 19.12.1848
Woude, Sophia van der 27.10.1858
Woude, Sytske van der 4.12.1854
Woude, Wopke van der 29.10.1852
Woude, Ytje Heerts van der ±1831
Wouenaar, Huitje Oedzes ±1804
Wouters, Jantje 4.1.1905
Wyberens, Douwe ±1753
Wybes, Cornelis ±1656
Wybes, Pyter ±1752
Wybes, Rein 8.4.1674
Wybes, Widmer ±1655
Wybes, Yttje ±1768
Wykel, Gerrit Wybes ±1822
Wykel, Pieter Wybes ±1814
Wykel, Pietje Pieters ±1802
Wykel, Sijke 20.8.1849
Wykel, Wybe Pieters ±1787

Y
Ybema, Aaltje 26.4.1858
Ybema, Albert Bernardus ±1829
Ybema, Andries 20.3.1877
Ybema, Antje 11.12.1859
Ybema, Antje 17.3.1861
Ybema, Bernardus 25.10.1862
Ybema, Hendrik 9.12.1872
Ybema, Houkje 5.3.1870
Ybema, Jan 4.5.1866
Ybema, Jan 31.10.1867
Ybema, Tietje 20.8.1864
Ybema, Willem 19.12.1875
Yedes, Aate 10.10.1717
Yedes, Gerrit 27.12.1711
Yedes, Haaie 20.2.1729
Yedes, Haie 28.10.1708
Yedes, Jetske 23.3.1710
Yedes, Wybe 27.12.1711
Yeps, Griettie ±1747
Ynses, Tetje ±1747
Young, Gerrit de 4.8.1898
Young, Jake Robyn de 17.6.1894
Young, Jessie de 25.9.1900
Young, Reka de 14.9.1896
Young, Rena de 1.7.1902

Z
Zandvoort, Anna van ±1868
Zandvoort, Johannes van 1832
Zee, Age van der 5.2.1855
Zee, Anna Arnoldus van der ±1798
Zee, Baafke Ages van der ±1820
Zee, Dirk Martens van der ±1779
Zee, Elisabeth van der 8.12.1873
Zee, Geertje Doedes van der ±1832
Zee, Gerrit van der 5.12.1844
Zee, Gerrit van der 1.4.1847
Zee, Gerritje van der 16.2.1846
Zee, Jantje van der 31.3.1859
Zee, Klaaske Willems van der ±1787
Zee, Minke Tjerks van der ±1809
Zee, Neeltje Dirks van der ±1806
Zee, Sipke van der ±1846
Zee, Sybren Jacobs van der ±1815
Zee, Tjitske Sippes van der ±1815
Zee, Trijntje van der 8.8.1851
Zeen, Auke Bouwes 17.3.1824
Zeen, Bouwe Aukes ±1801
Zeen, Jan Bouwes 29.3.1842
Zeen, Janna Bouwes 29.10.1825
Zeeuw, Pietje de 25.1.1898
Zeijlmaker, Aafke 25.2.1844
Zeijlmaker, Geertje 17.7.1841
Zeijlmaker, Grietje 25.3.1849
Zeijlmaker, Grietje 17.8.1850
Zeijlmaker, Janke Sybes 17.8.1850
Zeijlmaker, Meile 21.8.1842
Zeijlmaker, Melchert 25.3.1849
Zeijlmaker, Sjieuwke 23.3.1845
Zeijlmaker, Sybe 15.4.1856
Zeijlmaker, Sybe Eeltjes ±1808
Zeijlmaker, Thijs 13.12.1846
Zeijn, Dieuwke Bouwes 29.12.1827
Zeilmaker, Berber 13.1.1853
Zeilmaker, Eelkje Douwes ±1826
Zeilstra, Bauke Pieters 1.9.1756
Zeilstra, Roelof Piebes 7.3.1797
Zein, Bieuwke Bouwes 3.7.1834
Zein, Hiltje Bouwes 29.3.1837
Zein, Marten Bouwes 5.4.1839
Zein, Schelte Bouwes 22.3.1830
Zeist, Geertje van ±1850
Zeylemaker, Oetske ±1849
Zijlstra, Aaltje Wytses 8.11.1828
Zijlstra, Antje Robijns 23.2.1817
Zijlstra, Dieuwke Janke 8.1.1902
Zijlstra, Geertje Jans ±1794
Zijlstra, Jan Symons 1762
Zijlstra, Janke Jans 28.9.1829
Zijlstra, Liskje ±1860
Zijlstra, Wytse Annes ±1801
Zoele, Eiskje Klazes ±1782
Zwaal, Alida ±1839
Zwaal, Henderika 3.11.1832
Zwaal, Sybrand ±1805
Zwart, Arnoldus Hayes ±1760
Zwart, Martje Arnoldus ±1805
Zwart, Simon 3.9.1891
Zwart, Simon 5.1.1865
Zwiers, Fenna Maria ±1879
Zyses, Jouerke 1772
N.N. 5.5.1839
N.N. 21.2.1896
N.N. 5.9.1875
N.N. 19.1.1890
N.N. 24.6.1893
N.N. 15.9.1860
N.N. 17.4.1902
N.N. ±1894
N.N. ±1726
N.N. ±1799
N.N. 1.11.1889
N.N. 31.12.1850
N.N. 25.1.1861
N.N. ±1726
N.N. ±1770
N.N. 14.5.1811
N.N. 28.1.1905
N.N.
N.N. ±1830
N.N. 24.11.1858
N.N. 5.8.1830
N.N. ±1828
N.N. 7.1.1855
N.N. 15.2.1843
N.N. ±1846
N.N. 7.3.1882
N.N. ±1729
N.N. ±1673
N.N. ±1812
N.N. ±1868
N.N. ±1813
N.N. ±1772
N.N. ±1751
N.N. 21.2.1829
N.N. ±1843
N.N. ±1840
N.N. ±1729
N.N. ±1786
N.N. ±1812
N.N. ±1641
N.N. ±1874
N.N. ±1816
N.N.
N.N. ±1846
N.N. 16.3.1884
N.N. ±1862
N.N. 1.10.1889
N.N. 10.6.1899
N.N. ±1835
N.N. ±1798
N.N. 5.2.1844
N.N. 11.12.1872
N.N. 5.4.1878
N.N. 31.3.1860
N.N. 23.3.1861
N.N. 24.8.1862
N.N. 21.6.1865
N.N. 7.6.1867
N.N. 2.2.1850
N.N. ±1831
N.N. 29.1.1852
N.N. ±1745
N.N. ±1749
N.N. ±1808
N.N. ±1899
N.N. ±1870
N.N. ±1792
N.N. ±1896
N.N. ±1896
N.N. ±1715
N.N. 16.12.1839
N.N. 4.9.1840
N.N. 8.2.1849
N.N. ±1869
N.N. ±1876
N.N. ±1859
N.N. ±1838
N.N. ±1812
N.N. ±1847
N.N. ±1852
N.N. ±1856
N.N. ±1526
N.N. ±1584
N.N. ±1666
N.N. ±1787
N.N. ±1695
N.N. ±1620
N.N. ±1697
N.N. ±1640
N.N. ±1613
, Borgman
, Broersma
, Dijkhuis
, Elisabeth ±1737
, Harmen ±1553
, Jelte
, Pieter ±1805
, Ruierd ±1662
, Simon ±1803
, Sybes ±1693
, Symkje ±1726
, Tiaard ±1523