Antje Hendriks Walda, born in Idaarderadeel on November 30, 1851, daughter of Hendrik Roelofs Walda and Hendrikje Gjalts van der Meer.